ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενικόλογη απάντηση Μοσκοβισί σε Παπαδημούλη

Γενικόλογη απάντηση Μοσκοβισί σε Παπαδημούλη

Σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη αναφορικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα προγράμματα προσαρμογής, απάντησε ο αρμόδιος Επίτροπος, Π. Μοσκοβισί.

Πιο συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο κ. Μοσκοβισί επικαλείται τη νομοθεσία του 2013, (κανονισμός 472/2013) και την πρόβλεψη ενός ειδικού ρόλου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η νομοθεσία σύμφωνα με τον Επίτροπο, δίνει τη δυνατότητα (i) για τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δηλ. των επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών, δηλαδή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων) όσον αφορά την προσληφθείσα τριμηνιαία παρακολούθηση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, ενδεχομένως, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· και (ii) τη δυνατότητα, για την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή για εθνικά κοινοβούλια να ζητούν, από κοινού με την Επιτροπή ή με το ενδιαφερόμενο δικαιούχο κράτος μέλος, εξέταση της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Ο κ. Μοσκοβισί τέλος, στην γενικόλογη απάντηση του υπενθυμίζει πως “στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Γιούνκερ για το έτος 2014, τονίζεται η ανάγκη ισχυρότερης δημοκρατικής λογοδοσίας, βασισμένης στα ευρωπαϊκά όργανα, με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο”, παρά ταύτα δεν δίνονται περαιτέρω εξηγήσεις και πληροφορίες για το Ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής καθώς και την διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του.

Στην ερώτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης είχε θέσει το ζήτημα του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης των προγραμμάτων προσαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, επικαλούμενος δύο εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανέλυαν τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε η λιτότητα, στους ρυθμούς ανάκαμψης και ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών, στις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου, “διαπιστώνει την καταστρατήγηση, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων, του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ, σημαντικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης των μέτρων που εφαρμόστηκαν και τον πλήρη παραμερισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, στην εποπτεία υλοποίησής τους και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.”

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων, ρωτάει την Κομισιόν αναφορικά με το "αν σκοπεύει να σεβαστεί τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη εμπλοκή του στον σχεδιασμό” καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εκείνη “θα εγγυηθεί τη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του νέου ελληνικού προγράμματος και τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών Συνθηκών και του κοινοτικού δικαίου”.


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011880/2015 προς την Επιτροπή

Θέμα: Ο ρόλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μελλοντικά προγράμματα προσαρμογής
Σε δυο εκθέσεις του για την πορεία εκτέλεσης και για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων προσαρμογής της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα που είχαν τα προγράμματα λιτότητας, στους ρυθμούς ανάκαμψης και ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών, στα επίπεδα απασχόλησης, ανεργίας και φτώχειας και στο επίπεδο παροχών κοινωνικής πολιτικής.
Επιπροσθέτως, διαπιστώνει την καταστρατήγηση, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων, του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ, σημαντικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης των μέτρων που εφαρμόστηκαν και τον πλήρη παραμερισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, στην εποπτεία υλοποίησής τους και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο μόνος άμεσα και δημοκρατικά εκλεγμένος, θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερωτάται η Επιτροπή:
– Έχει ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο στην προετοιμασία του νέου ελληνικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο 3, του Κανονισμού αριθ. 472/2013; Εάν όχι, γιατί;
– Σκοπεύει να σεβαστεί τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη εμπλοκή του στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των προγραμμάτων προσαρμογής;
– Με ποιο τρόπο θα εγγυηθεί τη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του νέου ελληνικού προγράμματος και τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών Συνθηκών και του κοινοτικού δικαίου, το οποίο παραβιάστηκε βάναυσα στα προηγούμενα προγράμματα;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (11.2.2016)
Η αποτελούμενη από δύο δέσμες νομοθεσία του 2013, (κανονισμός 472/2013), επιβεβαιώνει την ευθύνη κάθε θεσμικού οργάνου της ΕΕ και, επίσης, προβλέπει έναν ειδικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: (i) τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δηλ. των επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών, δηλαδή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων) όσον αφορά την προβλεφθείσα τριμηνιαία παρακολούθηση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, ενδεχομένως, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· και (ii) η δυνατότητα, για την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή για εθνικά κοινοβούλια να ζητούν, από κοινού με την Επιτροπή ή με το ενδιαφερόμενο δικαιούχο κράτος μέλος, εξέταση της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων (1).
Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Γιούνκερ για το έτος 2014, τονίζεται η ανάγκη ισχυρότερης δημοκρατικής λογοδοσίας, βασισμένης στα ευρωπαϊκά όργανα, με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.