ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με Μνημονιακή τεχνογνωσία τα υπουργεία

Με Μνημονιακή τεχνογνωσία τα υπουργεία
Συνάντηση με τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς των υπουργείων είχε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..

Συνάντηση με τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς των υπουργείων είχε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Παντελής Τζωρτζάκης.

Επί τάπητος τέθηκε η προετοιμασία των διμερών συμφωνιών με κράτη-μέλη της ΕΕ για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε υπουργείου.

Αποφασίστηκε ο άμεσος προσδιορισμός προτεραιοτήτων από κάθε υπουργείο με στόχο την άμεση υλοποίηση των 20 υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποτελούν μονάδες μέτρησης της αποτελεσματικότητας της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης αποφασίστηκε η εναρμόνιση με τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας.

Οι εκπρόσωποι των υπουργείων δεσμεύθηκαν να προσδιορίσουν άμεσα τις προτεραιότητες, ώστε να υπογραφούν οι διακρατικές συμφωνίες για να υπάρξουν σύντομα τα επιθυμητά αποτελέσματα.