Έρχεται η κινητικότητα για τους δημοσίους υπαλλήλους – Πότε εφαρμόζεται

Έρχεται η κινητικότητα για τους δημοσίους υπαλλήλους – Πότε εφαρμόζεται

Την «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019» παρουσίασε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το βράδυ της Τετάρτης (30/08/2017) σε εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη.

Στους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής αναφέρθηκε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Γρηγόρης Θεοδωράκης. Αυτοί είναι:

- Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών
- Δομές και διαδικασίες
- Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Ανθρώπινο δυναμικό
- Ρυθμιστική διακυβέρνηση
- Διαφάνεια, λογοδοσία και ανοιχτή διακυβέρνηση
- Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Καταπολέμηση Διαφθοράς.

Οι στόχοι που θέτει η κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι οι εξής:

- Στήριξη της ανάπτυξης
- Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
- Περιστολή της γραφειοκρατίας και βελτίωση ποιότητας δημόσιων πολιτικών
- Ουσιώδεις αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
- Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής προστασίας
- Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας της διοικητικής δράσης
- Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης.

Ως προς το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα της αξιολόγησης και της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, η κ. Γεροβασίλη ανέφερε: «Πιστεύοντας βαθιά πως καίριας σημασίας για την επιτυχία του όποιου εθνικού σχεδιασμού για τη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της, θεσμοθετήσαμε και υλοποιούμε με ανοιχτές κι αντικειμενικές διαδικασίες μια δέσμη δράσεων που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του δημοσίου τομέα, όπως η Κινητικότητα, η Αξιολόγηση, το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και η Επιλογή Προϊσταμένων, τα Περιγράμματα Θέσεων, η Στοχοθεσία. Στοχεύοντας, έτσι, στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη και με αντικειμενικούς όρους αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού του Δημοσίου».

Το νέο σύστημα αξιολόγησης και κινητικότητας τίθεται σε εφαρμογή ήδη από το τρέχον έτος. Πιο αναλυτικά, μέσα στο 2017 προγραμματίζεται:

- Η δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ένταξή τους στο ψηφιακό οργανόγραμμα
- Η έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
- Η θεσμική συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των δημοσίων υπαλλήλων.

Το 2018, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και το νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα είναι λειτουργικά διασυνδεδεμένο με σύστημα στοχοθεσίας. Επίσης, το 2018 προγραμματίζεται η αναμόρφωση του κλαδολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και η θεσμική συνεργασία μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΝΑ για παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

Το 2019, αναμένεται να υλοποιηθεί πρόγραμμα σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Τέλος, γενικεύονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν χαρτογραφηθεί οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου. Το 2018, θα καταρτιστεί η πρόταση ρύθμισης για το πλαίσιο προσλήψεων εργαζομένων με τις εν λόγω σχέσεις εργασίας. Επομένως, ένας μεγάλος αριθμός των νέων προσλήψεων μετά το 2018 δεν θα αφορά σε μόνιμες θέσεις.