Το ΚΚΕ για τον «Ακαδημαϊκό Καλλικράτη»

Το ΚΚΕ για τον «Ακαδημαϊκό Καλλικράτη»

Ανακοίνωση για τις συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ εξέδωσε το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας πως το μάρμαρο θα το πληρώσουν φοιτητές και οι εργαζόμενοι των τμημάτων που θα κλείσουν.

«Οι συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και θα τις πραγματοποιήσει σε ένα μήνα δείχνει πόσο μεγάλη είναι η βιασύνη των επιχειρηματικών ομίλων να ελέγξουν πλήρως εδώ και τώρα τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 Με αυτό το κριτήριο και μόνο θα συγχωνεύσουν σχολές και τμήματα! Για άλλη μια φορά το μάρμαρο θα το πληρώσουν φοιτητές και οι εργαζόμενοι των τμημάτων που θα κλείσουν.

Για να έχουν δικαίωμα στις σπουδές τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, για να υπηρετούν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ τις λαϊκές ανάγκες το εργατικό λαϊκό κίνημα και οι φοιτητές πρέπει να δυναμώσουν την κοινή τους πάλη κατά της εφαρμογής του νόμου-πλαισίου, της παράδοσης της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας στα νύχια των μονοπωλίων.»