ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΕ: Ιστορικής σημασίας για τον ιππόδρομο το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

ΕΙΔΙΕ: Ιστορικής σημασίας για τον ιππόδρομο το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Την ικανοποίηση της για το αθλητικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμούεκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ).

Οι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων απονείμουν εύσημα στην ηγεσία του Υπουργείου, χαρακτηρίζοντας το αθλητικό νομοσχέδιο «ιστορικής σημασίας για τις ελληνικές ιπποδρομίες», καθώς περιλαμβάνει κρίσιμα και απαραίτητα άρθρα για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους, καθώς και για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας στα όργανα της Φιλίππου Ενώσεως (ΦΕΕ).

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ανακοίνωση της ΕΙΔΙΕ, το νομοσχέδιο «έρχεται να αποκαταστήσει στρεβλώσεις και παραλείψεις δεκαετιών», προωθώντας παράλληλα την «διαφάνεια και την ακεραιότητα των ελληνικών ιπποδρομιών».

Σύμφωνα με την Ένωση των ιδιοκτητών, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στη λειτουργία της Φιλίππου Ενώσεως (ΦΕΕ), η οποία «μετατρέπεται σε ένα άκρως δημοκρατικό όργανο, όπου θα επικρατεί η πολυσυλλεκτικότητα, η σύνθεση απόψεων και ιδεών, η απόλυτη διαφάνεια και η ίση μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις».

Επίσης, σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο ακολουθεί πρότυπα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν σε προηγμένες ιπποδρομιακά χώρες, οι οποίες έχουν αναθέσει τη διοίκηση των ανώτατων ιπποδρομιακών αρχών τους σε συμβούλια που απαρτίζονται από ανθρώπους με γνώση και πραγματικό ενδιαφέρον για το άθλημα των ιπποδρομιών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΙΔΙΕ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΕ

Μαρκόπουλο 29/11/2018

«Η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ) χαιρετίζει με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει άρθρα κρίσιμα και απαραίτητα για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών.

Από την ίδρυση της, το 1964, η ΕΙΔΙΕ αποτελεί το συλλογικό όργανο των ιδιοκτητών ίππων, των ουσιαστικών αιμοδοτών της εν Ελλάδι ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Σήμερα, η ΕΙΔΙΕ εκπροσωπεί 108 μέλη ενώ συνολικά οι ιδιοκτήτες που είναι εγγεγραμμένοι στον επίσημο ιστότοπο της Φιλίππου Ενώσεως (ΦΕΕ) είναι 117. Αντίστοιχα, τα μέλη της ΕΙΔΙΕ έχουν στην ιδιοκτησία τους τη μεγάλη πλειοψηφία, άνω των δύο τρίτων (2/3), των ενεργών ίππων που συμμετέχουν στις ελληνικές ιπποδρομίες (183 επί συνόλου 265).

Παρότι εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η ΕΙΔΙΕ και οι ιδιοκτήτες-μέλη της επενδύουν στις ελληνικές ιπποδρομίες και αποτελούν ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι τους, η αντιπροσώπευση και η εκπροσώπηση τους στα ιπποδρομιακά δρώμενα δεν ήταν αυτή που όφειλε. Οι διατάξεις που προωθούνται μέσω του νέου αθλητικού νομοσχεδίου συνιστούν τομή και αποκαθιστούν μια διαχρονική αδικία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΙΔΙΕ στο Δ.Σ. της ΦΕΕ.

Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι δύναται να διευρυνθεί η σύνθεση των μελών της γενικής συνέλευσης της ΦΕΕ, βάσει προτάσεων της ΦΕΕ, του Παραχωρησιούχου και της ΕΙΔΙΕ, όπως επίσης και ότι προωθείται η καλλιέργεια συναινέσεων. Αντίστοιχα σημαντικές είναι και οι διατάξεις που προβλέπουν ότι οι αποφάσεις του ΔΣ της ΦΕΕ επί ζητημάτων που απασχολούν όλη την ιπποδρομιακή κοινότητα (π.χ. Κώδικας Ιπποδρομιών και Γενικές Διατάξεις), θα πρέπει να λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Τέλος, σε ιδιαίτερα θετική κατεύθυνση για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των ελληνικών ιπποδρομιών είναι και οι προβλέψεις του νομοσχεδίου σχετικά με τις Επιτροπές Ελέγχου και τη λειτουργία τους, την καθιέρωση ασυμβιβάστων/κωλυμάτων κ.ά.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ουσιαστικά εφαρμόζονται βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στο υψίστης σημασίας κεφάλαιο του ελέγχου των ιπποδρομιών. Πλέον, το Δ.Σ. της ΦΕΕ, όντας η ανώτατη ιπποδρομιακή αρχή που μεταξύ άλλων έχει σαν θεμελιώδη σκοπό την προάσπιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιών, μετατρέπεται σε ένα άκρως δημοκρατικό όργανο, όπου θα επικρατεί η πολυσυλλεκτικότητα, η σύνθεση απόψεων και ιδεών, η απόλυτη διαφάνεια και η ίση μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις.

Αυτό είναι το πρότυπο, άλλωστε, που ακολουθείται εδώ και χρόνια από τις προηγμένες ιπποδρομιακά χώρες, οι οποίες έχουν αναθέσει τη διοίκηση των ανώτατων ιπποδρομιακών αρχών τους σε συμβούλια που απαρτίζονται από ανθρώπους με γνώση και πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη για το υπέροχο άθλημα των ιπποδρομιών.

Τα εύσημα λοιπόν στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ιστορικής σημασίας, για τις ελληνικές ιπποδρομίες, σχέδιο νόμου που κατέθεσε προς διαβούλευση και έρχεται να αποκαταστήσει στρεβλώσεις και παραλείψεις δεκαετιών.

Το ΔΣ της ΕΙΔΙΕ»

Ροή Ειδήσεων