ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Κατερίνα Φραγκάκη στο Newsbomb.gr: «Πώς θα γλιτώσετε την περιουσία σας από πλειστηριασμό»

Κατερίνα Φραγκάκη στο Newsbomb.gr: «Πώς θα γλιτώσετε την περιουσία σας από πλειστηριασμό»
Pixabay

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω οικονομικών προβλημάτων για την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων του δανείου του, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει προφορικά, αλλά και εγγράφως την τράπεζα.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη μίλησε στο Newsbomb.gr για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο δανειολήπτης για να μην βρεθεί προ εκπλήξεως.

«Στόχος πρέπει να είναι ο διακανονισμός της οφειλής και η ρύθμιση της με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η ομαλή αποπληρωμή των χρεών του» τόνισε η κυρία Φραγκάκη.

Σύμφωνα με την δικηγόρο «σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ακολουθήσει αυτή τη λύση οι τράπεζες θα πρέπει πριν ξεκινήσουν τις δικαστικές ενέργειες και καταγγελίες των δανείων να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος» προειδοποιεί.

Ο κώδικας υποχρεώνει τις τράπεζες, πριν καταγγείλουν το δάνειο και πριν προσφύγουν στα δικαστήρια να βρουν μια λύση σε συνεργασία με τον δανειολήπτη. Η λύση αυτή προκύπτει από τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του.

Όπως επισημαίνει η κυρία Φραγκάκη «αν δεν επιτευχθεί συμφωνία τότε ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος» και τότε είναι που ξεκινάνε τα δύσκολα.

Σύμφωνα με την δικηγόρο με τον ως άνω Κώδικα τα βήματα που ακολουθούνται από την τράπεζα προκειμένου να επιτευχθεί η είσπραξη της οφειλής είναι τέσσερα:

  • εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης απαιτώντας ολόκληρο το ποσό του δανείου
  • έκδοση διαταγής πληρωμής ως απαραίτητο μέσο για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης – πλειστηριασμών ακινήτων
  • επίδοση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης στον οφειλέτη και
  • πλειστηριασμός

Τι πρέπει να κάνετε για να μην σας κατασχέσει η τράπεζα την περιουσία σας

Η κυρία Φραγκάκη μας εξηγεί τα βήματα για να σταματήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει ο οφειλέτης να ανακόψει τη διαδικασία και θα πρέπει να προσέξει τις προθεσμίες γιατί οι ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα και συγκεκριμένα:

  • Κατ’ αρχάς ως μέσο άμυνας εναντίον της διαταγής πληρωμής ο νόμος προβλέπει την ανακοπή εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση .
  • Όταν υπάρχουν ελαττώματα στην εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης μέσα σε 60 ημέρες αφότου μεταγράφει η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης πρέπει να κατατεθεί ανακοπή.
  • Είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό μπορεί να κατατεθεί αίτηση διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης. Στην αίτηση αυτή επισημαίνουμε σφάλματα ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Ύστερα από την ανακοπή το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και αν γίνει δεκτή μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης κατάσχεσης. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης και όχι η αντικειμενική αξία, όπως όριζε η παλαιότερη διάταξη.
  • Δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό μπορεί να κατατεθεί αίτηση για την αναστολή του πλειστηριασμού για 6 μήνες με εγγυοδοσία κατ’ άρθρο 1000 ΚΠολΔικ.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019, μπορεί να αποτραπεί ο πλειστηριασμός χωρίς την προσφυγή στα δικαστήρια, αρκεί ο δανειολήπτης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου.

Διαβάστε επίσης:

Αναδρομικά: Στάση αναμονής για τους συνταξιούχους - Τα επικρατέστερα σενάρια για το πότε θα δοθούν

Έρχεται «φακέλωμα» για τους κακοπληρωτές της ΔΕΗ