ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Υποψήφιος βουλευτής συμμετείχε σε βασανιστήρια»