«Δεύτερο σπίτι μου τα Σκόπια!»

«Δεύτερο σπίτι μου τα Σκόπια!»

Στο κρατικό πανεπιστήμιο «Κύριλλος και Μεθόδιος»

Σχόλιο: Όλοι έχουν από ένα αυθαίρετο…