ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναγίνει μεγάλο, αν είναι σοβαρό και υπεύθυνο»