ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Καταχράστηκε δημόσιο χρήμα & το φέρει πίσω, θα έχει άλλη μεταχείριση»

«Καταχράστηκε δημόσιο χρήμα & το φέρει πίσω, θα έχει άλλη μεταχείριση»

Σχετικώς με τους υποδίκους για οικονομικά εγκλήματα στο «Βήμα FM»

Σχόλιο: Τα φέρει, δεν τα φέρει να τιμωρηθεί.