ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Είχα τη συνείδησή μου αναπαυμένη 100%. Ήξερα τι έκανα…»

«Είχα τη συνείδησή μου αναπαυμένη 100%. Ήξερα τι έκανα…»

Εξομολογείται στον «Αθήνα 9,84» στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σχόλιο: Θυμίζει τον «Μονόλογου του τρελλού», του Μάλαμα