«Οι διοικητικοί υπάλληλοι δε θα απογραφούν»

 «Οι διοικητικοί υπάλληλοι δε θα απογραφούν»

Στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 9.89

Σχόλιο: Τελικά απογράφηκαν κύριε Πρύτανη. Ανοίξτε το Πανεπιστήμιο γιατί οι γονείς είναι στα κάγκελα