ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Να αυξηθεί η φορολογία στα υψηλά εισοδήματα