Στο ΣτΕ γιατροί και οδοντίατροι για τις αποσπάσεις χωρίς συναίνεση

Στο ΣτΕ γιατροί και οδοντίατροι για τις αποσπάσεις χωρίς συναίνεση

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που επιτρέπει την απόσπαση γιατρών και οδοντιάτρων, χωρίς τη συναίνεσή τους, από οποιαδήποτε φορέα υγείας της χώρας, όπως είναι νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, κ.λπ., σε οποιονδήποτε άλλο φορέα υπηρεσιών υγείας, ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, από την επίμαχη απόφαση πλήττονται άμεσα και δυσμενώς καθώς «επηρεάζεται δυσμενώς η υπηρεσιακή και εργασιακή ασφάλεια, δυνάμενοι να αποσπασθούν, παρά τη θέλησή τους, οποτεδήποτε από οποιοδήποτε φορέα σε οποιοδήποτε φορέα και μάλιστα οπουδήποτε ανά την επικράτεια, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα εγγυήσεις».

Η επίμαχη απόφαση του υπουργού Υγείας και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, προβλέπει ότι δύο διοικητές φορέων υγείας (νοσοκομείων, κέντρων υγείας, κ.λπ.) μπορούν με κοινή απόφασή τους να μεταθέσουν για 6 μήνες σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας γιατρούς και οδοντιάτρους, χωρίς προηγουμένως να τους ρωτήσουν εάν συναινούν ή όχι. Επίσης, σε περίπτωση διαφωνίας των δύο διοικητικών των μονάδων υγείας για την απόσπαση γιατρού από τον ένα φορέα υγείας στον άλλο, τότε τον τελικό λόγο έχει ο υπουργός Υγείας. Επίσης, η αρχική απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, εφόσον συναινεί ο γιατρός, ενώ από τις αποσπάσεις εξαιρούνται οι μητέρες γιατροί που έχουν παιδιά κάτω των 6 ετών, οι οποίες αποσπώνται μόνο κατόπιν δική τους αίτησης.

Σύμφωνα με τους γιατρούς και οδοντιάτρους, η επίμαχη υπουργική απόφαση καταστρατηγεί τις συνταγματικές εγγυήσεις του άρθρου 103 για τις μεταθέσεις, όπως και την αρχή του ορθολογικού προγραμματισμού και στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών υγείας που κατοχυρώνει το άρθρο 21 του Συντάγματος. Υποστηρίζουν επίσης πως, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων αποφασίζονται οι αποσπάσεις γιατρών, χωρίς προηγουμένως να ερωτηθούν εάν συναινούν ή όχι, χωρίς να προηγηθεί μια απλή γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και χωρίς να υπάρχει επίκληση έκτακτης ή απρόβλεπτης ανάγκης ή οποιουδήποτε άλλου εξαιρετικού μέτρου, που να επιβάλλει τις αποσπάσεις.