Οι προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Οι προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ψυχική υγεία παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, στην 67η Σύνοδο της περιφερειακής επιτροπής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), στη Βουδαπέστη.

Κρίσιμη προτεραιότητα για την Ελλάδα αποτελεί η παρέμβαση στο «φαύλο κύκλο» μεταξύ οικονομικής κρίσης, φτωχοποίησης και ψυχικής υγείας, που ενισχύει τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οδηγός για την παρέμβαση αυτή, είναι η στρατηγική «Υγεία 2020» του ΠΟΥ καθώς και η «ατζέντα 2030» του ΟΗΕ.

«Η προστασία των ατόμων υψηλού κινδύνου, η δραστική αντιμετώπιση των κοινωνικών προσδιοριστών της ψυχικής νόσου, η προάσπιση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είναι οι άξονες αυτής της παρέμβασης. Σύμφωνα και με τις συστάσεις του ΠΟΥ, προγράμματα στήριξης της απασχόλησης που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ψυχική νόσο να διατηρήσουν ή να ξαναβρούν δουλειά, προγράμματα οικογενειακής στήριξης, καθώς και προσβάσιμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, μπορούν να προλάβουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης» ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Ξανθός.

Βασικός στόχος είναι η αναθέρμανση του οράματος της Κοινοτικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής, η εγκατάλειψη της Ασυλικής-Ιδρυματικής Ψυχιατρικής και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται στην κοινότητα, με ταυτόχρονη αποδυνάμωση του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων.

«Υλοποιούμε, σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό περιβάλλον, ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο για την Ψυχική Υγεία» τόνισε ο υπουργός Υγείας και παρουσίασε τις προτεραιότητες του σχεδίου:

1. Τη διοικητική μεταρρύθμιση του Συστήματος Ψυχικής Υγείας με έμφαση στην αποκέντρωση, τη δημοκρατική λειτουργία, τη δημόσια λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο, τη συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους στα όργανα διοίκησης και το σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών των ψυχικά πασχόντων.

2. Τη στοχευμένη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των υπαρχουσών δομών ψυχικής υγείας, με ψυχίατρους, παιδοψυχιάτρους και νοσηλευτικό προσωπικό.

3. Την αλλαγή της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας, στην κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων.

4. Τη συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και την ολιστική αντιμετώπιση όλων των πασχόντων που διαβιούν σε ασυλικά περιβάλλοντα.

5. Την ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚΟΙΣΠΕ) που απασχολούν ψυχικά ασθενείς, προκειμένου να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δράσεις με στόχο, πέραν του θεραπευτικού οφέλους, την αυτονομία και την κοινωνική επανένταξη τους.

6. Την ανάπτυξη νέων δημόσιων δομών κοινοτικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, αλλά και τη δικτύωση τους με τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τις δομές αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και τις κοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο την παροχή καθολικής, ισότιμης, δωρεάν, έγκαιρης και, κυρίως, συντονισμένης και αποτελεσματικής φροντίδας.

«Στόχος μας είναι, υπερβαίνοντας σταδιακά τους περιορισμούς της λιτότητας, να επανεκκινήσουμε με όρους δημόσιας και ανθρωποκεντρικής φροντίδας την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που αποτελεί ένα πρόταγμα προσωπικής ελευθερίας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κοινωνικής αλληλεγγύης» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.