Μέχρι τις 29/8 οι αιτήσεις για προσλήψεις στο νοσοκομείο Σαντορίνης

Μέχρι τις 29/8 οι αιτήσεις για προσλήψεις στο νοσοκομείο Σαντορίνης

Σε ποιες θέσεις και ιατρικές ειδικότητες αναφέρεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τρία έτη, για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, είναι η Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά σε τέσσερις συνολικά θέσεις, διευθυντικών στελεχών. Συγκεκριμένα, έχει προκηρυχθεί:

- 1 θέση Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα,
- 1 θέση Διευθυντή ΤΕΠ – Γενικού Ιατρού (ελλείψει Παθολογίας)
- 1 θέση Διευθυντή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρού Νεφρολογίας
- 1 θέση Διευθυντή Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρού Μικροβιολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ΕΔΩ.