ΥΓΕΙΑ

Το eyeRADAR πρωτοπόρος στη διάγνωση της δυσλεξίας

Το eyeRADAR πρωτοπόρος στη διάγνωση της δυσλεξίας

Η δυσλεξία είναι μία μαθησιακή διαταραχή που παρουσιάζουν τα άτομα όταν διαβάζουν, γράφουν ή μαθαίνουν και καθώς έχει πολλά επίπεδα, η σωστή εκτίμηση της πάθησης θα βοηθήσει και στη σωστή θεραπεία.

Το eyeRADAR μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε αντικειμενικά και μετρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο συγκέντρωσης του αναγνώστη, τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης και σύνθεσης των λέξεων, καθώς και την αναγνωστική του ευχέρεια.

Είναι αποτέλεσμα έρευνας και προσπάθειας 10 χρόνων από μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια στον κόσμο, όπως το Harvard, Columbia και Cornell με επικεφαλής τον Καθηγητή Οφθαλμολογίας Δρ. Ιωάννη Ασλανίδη και αναδεικνύει τη σημασία της οφθαλμολογίας στη διάγνωση της δυσλεξίας.

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Σπύρος Νίκας μας ενημερώνει με σαφήνεια για όλα όσα θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την καινοτομία και τη λειτουργία του eyeRADAR.

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σπύρος Νίκας

Τι είναι το eyeRADAR και ποια η καινοτομία του;

Το eyeRADAR είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με μια σειρά από πολύπλοκους μαθηματικούς αλγόριθμους που οδηγούν στην «τομογραφία» της ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας πάνω από 25 παραμέτρους, οι οποίες σχετίζονται με την αναγνωστική διαδικασία. Η καταμέτρηση των δεδομένων και η αξιολόγησή τους δίνει έγκυρα και ακριβή αποτελέσματα της τάξης του 99%.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το λογισμικό του eyeRADAR βασίζεται σε κατοχυρωμένους αλγόριθμους και διαθέτει αναγνωρισμένη πατέντα τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.

Μπορεί να «ποσοτικοποιήσει» το μέγεθος του προβλήματος, βοηθώντας τον ειδικό να φτιάξει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης.

Πώς γίνεται η εξέταση με το eyeRADAR;

Η εξέταση γίνεται στον χώρο του ιατρείου και είναι εξ’ ολοκλήρου ψηφιακή, γρήγορη και φιλική προς τον ασθενή. Είναι απόλυτα ασφαλής και καθόλου παρεμβατική. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο εξεταζόμενος είναι να διαβάσει ένα κείμενο μπροστά από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στο οφθαλμολογικό ιατρείο, Medifeye-Institute, θέτουμε ως προτεραιότητά μας την καινοτομία και ποιότητα στις υπηρεσίες μας για έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση του προβλήματος, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπισή του. Για τον λόγο αυτό, είμαστε ένα από τα οφθαλμολογικά κέντρα που έχουν εντάξει το eyeRADAR στα διαγνωστικά εργαλεία του.

Πώς ανιχνεύει το eyeRADAR τη δυσλεξία;

Το eyeRADAR χρησιμοποιεί την τεχνολογία eye-tracking, το οποίο παρακολουθεί τι διαβάζει το άτομο που κοιτάζει την οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα από την κίνηση των ματιών κατά την ανάγνωση προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά την κατανόηση του γραπτού λόγου.

Τι μας αποκαλύπτουν τα δεδομένα του eye-tracking;

Η κίνηση των ματιών κατά την ώρα της ανάγνωσης μπορεί να δείξει υψηλή επεξεργαστική ικανότητα του ατόμου όταν παραλείπει κομμάτια του κειμένου και πάει σε επόμενη πρόταση βάσει των συμφραζομένων. Αν αργεί να διαβάσει, το eye-tracking μας αποκαλύπτει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε σύγχυση ή αδυναμία κατανόησης του κειμένου. Μεγάλες οπισθοδρομήσεις (πάνω από 10 γράμματα στην ίδια σειρά κειμένου ή ακόμα και σε προηγούμενη σειρά) μπορεί να επιβεβαιώνει δυσκολία κατανόησης ή ενσωμάτωσης νέου τμήματος κειμένου με τα προηγούμενα συμφραζόμενα.

Η εξέταση με το eyeRADAR γίνεται μόνο μια φορά;

Η εξέταση με το eyeRADAR είναι χρήσιμος σύμβουλος σε όλη την εξελικτική πορεία του ατόμου. Γίνεται αρχικά, η πρώτη εξέταση με την οποία τίθεται η πρώτη διάγνωση. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει νέα εξέταση με το eyeRADAR και με βάση τα νέα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την αξιολόγηση, ο ειδικός μπορεί να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης του ατόμου με δυσλεξία και να τροποποιήσει το θεραπευτικό πλάνο. Συνεπώς, η συστηματική εξέταση με το eyeRADAR ενός δυσλεκτικού ατόμου είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της πορείας του.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα www.medifeye-institute.gr ή επικοινωνήστε με τον κο Σπύρο Νίκα, MD FEBO – Χειρουργό Οφθαλμίατρο στο 210 8013793 – 794