ΥΓΕΙΑ

Φλώρα Μπακοπούλου: 635 φάρμακα έχουν αξιολογηθεί από το 2020

Η Φλώρα Μπακοπούλου με μέλη της ΕΛΕΜΑ
Η Φλώρα Μπακοπούλου με μέλη της ΕΛΕΜΑ
ΕΛΕΜΑ

Εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.) με τη συμμετοχή της προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΗΤΑ) έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση 635 φαρμάκων από τον Ιανουάριο του 2020. Ο μέσος όρος των μηνιαίων αξιολογήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά από 20 το έτος 2020, σε 25 το 2021 και σε 30 το 2022. Επίσης, ο μέσος χρόνος που απαιτείται πλέον για την αξιολόγηση ενός φαρμάκου, έχει μειωθεί από 160 ημέρες το 2020, σε λιγότερο από 40 ημέρες το 2023.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε η Φλώρα Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής & Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ε.Α.Α.Φ.Α.Χ.), στη δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση «Meet the Expert» που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.) διοργάνωσε αποκλειστικά για τα μέλη της.

Εκτενής αναφορά έγινε στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, ο οποίος θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πρακτικά από το 2025. Η κυρία Μπακοπούλου μίλησε για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου και την υποδοχή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, την επανεξέταση του εξωτερικού κριτηρίου 5/11 (σ.σ. τα φάρμακα υπάγονται σε αξιολόγηση μόνον εφόσον αποζημιώνονται σε τουλάχιστον 5 από 11 προεπιλεγμένα κράτη-μέλη που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών Υγείας), καθώς και την αξιοποίηση του horizon scanning, τη θέσπιση επίσημου διαλόγου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τη θέσπιση κριτηρίων ταξινόμησης μεταξύ των φαρμάκων κοινότητας και των φαρμάκων υψηλού κόστους αλλά και κριτηρίων για την αλλαγή ενός αποζημιούμενου φαρμάκου σε καθεστώς μη αποζημίωσης.

Τέλος, η Φλώρα Μπακοπούλου αναφέρθηκε στην ημερίδα "From Theory to Practice: Implementing the EU Health Technology Assessment Regulation" που διοργανώθηκε από την Ε.Α.Α.Φ.Α.Χ. σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία η χώρα μας αποτέλεσε κόμβο ενημέρωσης σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τις γειτονικές χώρες Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.

Σχετικές ειδήσεις