ΥΓΕΙΑ

Τα νοσοκομεία Κοζάνης και Γρεβενών επισκέφθηκε η Λίλιαν Βιλδιρίδη

Λίλιαν Βιλδιρίδη
Επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας σε Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας
Υπουργείο Υγείας

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, το Σάββατο (20/04/2024), πραγματοποίησε επισκέψεις στα νοσοκομεία της Κοζάνης και των Γρεβενών συνοδευόμενη από τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτη Μπογιατζίδη.

Στα νοσοκομεία, αφού περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους και τις κλινικές, πραγματοποίησε συσκέψεις με τη Διοίκηση, τους διευθυντές και στελέχη της Ιατρικής, Διοικητικής, Νοσηλευτικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας, κατά τις οποίες, συζητήθηκαν θέματα στελέχωσης και προτεραιοποίησης των αναγκών τους. Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας με δρομολογημένες στοχευμένες ενέργειες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την οικονομική διαχείριση των Νοσοκομείων, καθώς και την εκπόνηση σχεδίου κινήτρων για συγκεκριμένες ειδικότητες που αποβαίνουν άγονες.

Η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε αρχικά το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο». Σημείωσε ότι η έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Υγείας προς το Νοσοκομείο υποδηλώνεται όχι μόνο από τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου από 5,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε 11,2 εκατ. ευρώ το 2023, αλλά και από την προκήρυξη 66 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού την τελευταία τετραετία καθώς και την πρόσθετη προκήρυξη 10 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού τους τελευταίους 4 μήνες, ενώ έχει γίνει και η πρόσληψη 81 ατόμων επικουρικού προσωπικού. Επίσης τόνισε ότι έγινε η συμπερίληψη έργου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναδιαμόρφωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με βάση διεθνή πρότυπα για την οργάνωση της επείγουσας φροντίδας, εργασίες του οποίου έχουν ήδη εκκινήσει. Παράλληλα, το 2022 ξεκίνησε το έργο που αφορά στην προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τον Δεκέμβριο 2024.

Ακολούθως, η Γενική Γραμματέας επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Η Λίλιαν Βιλδιρίδη αναφέρθηκε στο μεγάλο παραγόμενο έργο του νοσοκομείου, το οποίο αποδεικνύεται και από τα στοιχεία, όπως το γεγονός ότι εξυπηρετούνται όλα τα χειρουργικά περιστατικά, και γίνονται μόνο οι αναγκαίες διακομιδές λόγω πρωτοκόλλων, αλλά και την αύξηση τόσο του πλήθους όσο και της σοβαρότητας των χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται στο Νοσοκομείο. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σημαντική ενίσχυση του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς προκηρύχθηκαν 33 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσλήφθηκαν 64 άτομα επικουρικού προσωπικού, με παράλληλο διπλασιασμό του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου από 2,5 εκατ. ευρώ το 2019 σε 4,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Η Γενική Γραμματέας συνεχάρη τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων με αντικειμενικό σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας. Μεταξύ αυτών είναι και η υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης βοηθητικού προσωπικού, ειδικότητας μεταφορέων ασθενών του ΕΣΥ, που θα ξεκινήσει στις 16 Μαΐου με εκπαιδευτές τόσο προσωπικό του Νοσοκομείου όσο και του ΕΚΑΒ Γρεβενών, αλλά και η λειτουργία του Γραφείου Ποιότητας με την εφαρμογή του συνόλου των πρωτόκολλων ασφάλειας ασθενών του ΟΔΙΠΥ. Τέλος, επισκέφτηκε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αναδιαμόρφωση του, έργο που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ.

Σχετικές ειδήσεις