ΥΓΕΙΑ

Οι γιατροί αίρουν τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΠΥ

Οι γιατροί αίρουν τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΠΥ

Αναστέλλουν τις συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΥΥ οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με το ταμείο, από την Δευτέρα 20 Αυγούστου ως την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας της μη πληρωμής από τον οργανισμό των οφειλομένων για την περίθαλψη των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ), η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί αν δεν καταβληθούν τα οφειλόμενα του πρώτου εξαμήνου του έτους μέχρι τις 20 Αυγούστου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν ούτε μέχρι και τη λήξη της κινητοποίησης, τότε οι γιατροί θα επανεξετάσουν τη θέση τους.

Με επιστολή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, οι εκπρόσωποι της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξεύρεση 160 εκ. ευρώ για την πληρωμή των φαρμακοποιών για τις συνταγές Μαΐου, τονίζουν όμως ότι, καθώς «λεφτά υπάρχουν», η καθυστέρηση εξόφλησης και των γιατρών είναι καταχρηστική και παραβαίνει τους όρους σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, επισημαίνεται η αγανάκτηση του κλάδου για την εισήγηση της τρόικα για περαιτέρω περικοπές συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας εκ των οποίων τα 800 εκατ. αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, την ώρα που ήδη ο Οργανισμός παρουσιάζει 1,5 δισ. ευρώ έλλειμμα, ενώ οι οφειλές του στους παρόχους είναι άγνωστο αν είναι πλέον διαχειρίσιμες.

Ήδη ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 230 εκατ. ευρώ στους συμβεβλημένους ιατρούς, συστηματικά μη ανταποκρινόμενος στις συμβατικές του υποχρεώσεις, μια που οφείλει ιατρικές επισκέψεις από τον Μάρτιο 2012 και το σύνολο σχεδόν των ιατρικών πράξεων από την αρχή της λειτουργίας του τον Ιανουάριο του 2012. Οφείλει δε στο σύνολο του ιατρικού σώματος, άλλα 570 εκατ. ευρώ από οφειλές των ετών 2010 και 2011.

Η κατάσταση αυτή από μόνη της εκκολάπτει την υγειονομική βόμβα που θα πλήξει όλους τους Έλληνες και κυρίως τα μεσαία και χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα του πληθυσμού. Την βασική ευθύνη πλέον έχει η πολιτική ηγεσία, ως μόνη αρμόδια να πράξει το δέον για την αποφυγή της υγειονομικής καταστροφής που όπως φαίνεται θα πλήξει σύντομα τη χώρα μας.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί που είναι συμβεβλημένοι στα ιατρεία τους με τον ΕΟΠΥΥ, διακατεχόμενοι από αίσθημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης, επέδειξαν μια άνευ προηγουμένου ανοχή στην ασυνέπεια του ΕΟΠΥΥ, όλους αυτούς τους μήνες. Αδιαμαρτύρητα δέχθηκαν ως σήμερα, τις κενές περιεχομένου υποσχέσεις της Διοίκησης για την τακτοποίηση των οφειλών, η οποία ελλείψει επιχειρημάτων έχει επιδοθεί σε αήθεις επιθέσεις κατά του συνόλου του ιατρικού σώματος που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥΥ, προφανώς για να συγκαλύψει την δική της παντελή ανεπάρκεια διαχείρισης της οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού.

Οι εκπρόσωποι της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, επισημαίνουν ότι «οι ανοχές και οι αντοχές μας έχουν ημερομηνία λήξης, και πλέον έλαβαν τέλος. Η κοινωνική πολιτική στις πλάτες των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο. Καμία άλλη κατηγορία εργαζομένων δεν θα αποδεχόταν να εργάζεται απλήρωτη επί σειρά πολλών μηνών! Καλούμε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και τον αρμόδιο Υπουργό κ. Μ. Σαλμά να πούνε την αλήθεια στους Έλληνες ότι οι εισφορές τους για υγειονομική περίθαλψη δεν καταλήγουν στον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και να μην είναι βιώσιμος.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες κλινικοί και εργαστηριακοί ιατροί, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, απευθύνουμε αυστηρή προειδοποίηση στην Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ότι αναμένουμε έως την 20/8/2012 την πλήρη εξόφληση όλων των οφειλών, επισκέψεων και πράξεων, από τον Ιανουάριο 2012 έως και τον Ιούνιο 2012, έτσι όπως ρητά προβλέπεται από την μεταξύ μας σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου και του παρακρατηθέντος 10%, επί των λίγων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί. Καλούμε επίσης το Υπουργείο Υγείας και την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, να δεσμευθεί γραπτώς για το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής ΟΛΩΝ των παλαιοτέρων οφειλών προς το σύνολο του ιατρικού κόσμου, συμβεβλημένους και μη, από τα ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.

Αν έως αυτή την καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρξει αποπληρωμή των οφειλομένων ή εναλλακτικά ρητή και έγγραφη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΥΚΑ με συγκεκριμένη ημερομηνία τακτοποίησης του θέματος, τότε από την Δευτέρα 20/8/2012 έως και την Κυριακή 2/9/2012 είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε τους όρους της σύμβασης μας με τον Οργανισμό καθώς ο ΕΟΠΥΥ έχει εδώ και καιρό αναστείλει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση του μαζί μας. Μετά την Κυριακή 2/9/2012 θα επανεξετάσουμε το θέμα με βάση πιθανές νεότερες εξελίξεις.

Καλούμε τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά σε άμεση συνάντηση και ανάληψη από μέρους του, όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών προκειμένου μέσα από διάλογο να βρεθούν λύσεις προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και των συναδέλφων του ιατρών. Είναι πλέον προφανές ότι η ηθική, νομική και πολιτική ευθύνη τυχών αρνητικών εξελίξεων θα βαρύνει αποκλειστικά την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και το ΥΥΚΑ. Ζητούμε επίσης την στήριξη και αλληλεγγύη, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, των κλαδικών ομοσπονδιών των ιατρών, των Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας στους οποίους είμαστε μέλη, των λοιπών συνδικαλιστικών φορέων των ιατρών, με την βεβαιότητα ότι θα είναι αρωγοί - συνδιοργανωτές αυτής της Πανελλαδικής κινητοποίησης που σκοπό έχει να αναδείξει και να φέρει στο προσκήνιο το σύνολο των προβλημάτων στον χώρο της Υγείας».