ΥΓΕΙΑ

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος σε φωτογραφίες (pics)

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος σε φωτογραφίες (pics)

Με τη βοήθεια ενός διαδραστικού γραφήματος στην φινλανδική ιστοσελίδα «Tobacco Body», ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει τι προκαλεί το κάπνισμα στον οργανισμό ενός καπνιστή και να συγκρίνει σημεία του σώματός του με εκείνα ενός μη καπνιστή.

Σκοπός της όλης ιδέας, ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις καταστροφικές επιπτώσεις του καπνίσματος στον οργανισμό.

Με αρκετά παραστατικό τρόπο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στα δύο φύλα και να δει πώς είναι κάποιος ως καπνιστής -ρια και ως μη καπνιστής-ρια. Με τη βοήθεια μιας λίστας μπορεί να δει σε μεγέθυνση συγκεκριμένα σημεία του προσώπου, των χεριών κτλ.

Πέρα από το φωτογραφικό υλικό, ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει συνοδευτικά κείμενα τα οποία εξηγούν τους ακριβείς λόγους για τους οποίους συμβαίνουν τα παραπάνω.

Δείτε τις φωτογραφίες