ΥΓΕΙΑ

Κόλαφος για τον Άδωνι η έκθεση της ΟΚΕ επί του ν/σ των απολύσεων

Κόλαφος για τον Άδωνι η έκθεση της ΟΚΕ επί του ν/σ των απολύσεων

Ηχηρό ράπισμα στον υπουργό Υγείας η γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας της Βουλής επί του σχεδίου νόμου για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

Η ΟΚΕ αμφισβητεί αν το παρόν Σχέδιο Νόμου, μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτελεσματικότερο, καθολικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο οποίο θα επιτυγχάνεται η καθολική πρόσβαση των πολιτών και η προώθηση της υγείας και κοινωνικής ευημερίας.

Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. τονίζει τα εξής:

1. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας θα παρέχονται αποτελεσματικά το σύνολο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Άρθρο 1 παρ.5 του Σχεδίου Νόμου, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας την επαρκή στελέχωση του Π.Ε.Δ.Υ. με το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων και με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού και επαγγελματιών υγείας.

2. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να καλύπτει κατά το δυνατόν το σύνολο των θεμάτων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να μειωθούν στο ελάχιστο οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις.

3. Προκειμένου να διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του Π.Ε.Δ.Υ θα πρέπει να υπάρξει επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων.

4. Ιδιαίτερος προβληματισμός και έντονη ανησυχία υπάρχει σχετικά με την έλλειψη καθορισμού μεταβατικού σταδίου για τη διαφύλαξη του αγαθού της υγείας των πολιτών και της λειτουργικότητας του συστήματος μέχρι την οργάνωση και λειτουργία του Π.Ε.Δ.Υ. Η πρόβλεψη για τη διαθεσιμότητα του συνόλου του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε προετοιμασίας της διάδοχης θεσμικά κατάστασης, σημαίνει ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα είναι σε αναστολή, καθώς ούτε συγκεκριμένες οργανικές θέσεις γιατρών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού έχουν συσταθεί στις Δ.Υ.Πε, ούτε επαρκής χρόνος υπάρχει (1 μήνας) για να γίνουν τα απαιτούμενα διοικητικά βήματα απορρόφησης όλου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού.

5. Ειδικά στο θέμα της διαθεσιμότητας/κινητικότητας προσωπικού, είναι σαφές ότι οποιεσδήποτε μεταβολές προκύψουν μέσα από την χωρική αναδιάταξη των μονάδων του ενιαίου φορέα Π.Φ.Υ. (συγχώνευση μονάδων, κατάργηση λόγω επικάλυψης λειτουργιών) δεν θα πρέπει οδηγήσουν σε απώλεια θέσεων εργασίας και επιδείνωση των όρων εργασίας των υγειονομικών αλλά σε καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού.

6. Κεντρικής σημασίας είναι επίσης το ζήτημα της μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων στο νέο φορέα.

7. Ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού θα έπρεπε να καλύπτει το σύνολο των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στη λογική αμεσότερης και σταθερής πρόσβασης στο σύστημα.

8. Στη σημερινή εποχή, όπου μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζονται από τη συνεχιζόμενη κρίση, πρώτιστη προτεραιότητα στην Υγεία πρέπει να είναι η πλήρης και δωρεάν κάλυψη των ανασφάλιστων, η δραστική αντιμετώπιση της υγειονομικής φτώχειας και η άμεση ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας η οποία, πέραν της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, είναι πλέον αντιμέτωπη και με μία ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: onmed.gr

Διαβάστε επίσης:

Όλο το σ/ν για ΠΕΔΥ, αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και κινητικότητα