ΥΓΕΙΑ

Σοκάρουν τα 8 μέτρα-φωτιά του ΔΝΤ για τα νοσοκομεία

Σοκάρουν τα 8 μέτρα-φωτιά του ΔΝΤ για τα νοσοκομεία

Οκτώ σκληρά για τους εργαζόμενους, μέτρα περιλαμβάνονται στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματοκοπείου Ταμείου για τα νοσοκομεία.

Κινητικότητα γιατρών και εργαζομένων, αλλαγές στις εφημερίες των νοσοκομείων, outsourcing υπηρεσίες, μετατροπή νοσοκομείων αλλά και μητρώο ασθενών, είναι μερικά από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση του ΔΝΤ.

Τα 8 μέτρα - στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, έχουν ως σκοπό τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων το 2014 και εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου.

Αυτός ο στόχος – σημειώνει το ΔΝΤ - θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω:

1. Αύξηση της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (συμπεριλαμβανομένων των ιατρών) εντός και μεταξύ εγκαταστάσεων και ΥΠΕ.

2. Ρύθμιση κοινών προμηθειών δημόσιων νοσοκομείων εντός της ίδιας περιοχής και υγειονομικής περιφέρειας.

3. Αναθεώρηση της δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η θεραπεία του καρκίνου ή φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου, κατά περίπτωση.

4. Αναθεώρηση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης και των εφημεριών στα νοσοκομεία.

5. Βελτιστοποίηση και εξισορρόπηση της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές, εγκαταστάσεις ακτινοθεραπείας κ.ά) βάσει των αναγκών.

6. Πρόσληψη οικονομικών υπαλλήλων για όλα τα νοσοκομεία με περισσότερες από 400 κλίνες με τριετείς συμβάσεις που θα καθορίζουν συγκεκριμένους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους και στόχους απόδοσης.

7. Μείωση του κόστους με outsourcing υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες εργαστηρίου και υπηρεσίες καθαριότητας.

8. Δημιουργία ενός εθνικού μητρώου των παραπομπών σε εξωτερικά ιατρεία για εξειδικευμένη φροντίδα (Σεπτέμβριος 2014). Αυτό μπορεί να βασίζεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η κυβέρνηση – σύμφωνα με το ΔΝΤ - θα καταρτίζει ετήσια έκθεση για τη σύγκριση των επιδόσεων νοσοκομείων βάσει του καθορισμένου συνόλου δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης.

Πηγή: onmed.gr

TAGS