ΥΓΕΙΑ

Σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από τον ΠΙΣ

Σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από τον ΠΙΣ

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) σε συνάρτηση με την ιπποκρατική ιδέα απασχόλησε τη συνδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Μιχάλης Βλασταράκος, παρουσίασε σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν παρατηρήσεις των προέδρων των Συλλόγων, με σκοπό να τεθεί προς συζήτηση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Το σχέδιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου βασίζεται στους εξής άξονες:

• Σχεδιασμός Ενιαίας Π.Φ.Υ. με τη συνεργασία του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

• Διαμόρφωση ενός σύγχρονου Υγειονομικού Χάρτη της Χώρας, ο οποίος πρέπει να ανανεώνεται τακτικά.

• Λειτουργία Αστικών Κέντρων Υγείας τα οποία θα εφημερεύουν σε 24ωρη βάση για την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων, με ιατρούς Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης.

• Δημιουργία Δημόσιων Δομών σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο, με ιατρούς ειδικοτήτων πλήρους απασχόλησης. Επαναπρόσληψη των απολυθέντων του πρώην ΕΟΠΥΥ σε προσωποπαγείς θέσεις.

• Λειτουργία οικογενειακού ιατρού, συμβούλου της οικογένειας για παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής. Διαμόρφωση ιατρικού φακέλου και παροχή των κατευθυντηρίων οδηγιών, χωρίς υποχρέωση παραπομπής του ασθενή σε ιατρό ειδικοτήτων (όχι gate keeping).

• Εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας και ηλεκτρονικού φακέλου και ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος με real time παρακολούθηση των υπηρεσιών.

• Εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

• Σύναψη συλλογικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους ιατρούς που επιθυμούν, μέσα από τον Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς.

• Προκήρυξη επισκέψεων, μέσα από τη συνεργασία ΕΟΠΥΥ - ΠΙΣ - Ιατρικών Συλλόγων, που να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού (30 εκατ. επισκέψεις και όχι 8 εκατ. που είναι σήμερα).

• Διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Κάθε παραπεμπτικό που θα απευθύνεται σε ιδιωτικές δομές θα πρέπει να εξοφλείται στο συμβατικό χρόνο, χωρίς περικοπές και τα εξοντωτικά claw-back.

• Εφαρμογή συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης, μέσα από την ενσωμάτωση οδηγιών στην ΗΔΙΚΑ, που να επιτρέπει την ασφαλή περίθαλψη των πολιτών, χωρίς να μπαίνουν εμπόδια στη λειτουργία των ιατρών.

Όπως τονίστηκε στη συνδιάσκεψη, η πολιτεία πρέπει να δει το πρόβλημα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, ως θέμα πρώτης προτεραιότητας, προς όφελος των πολιτών και των ήδη επιβαρυμένων νοσοκομείων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν.

Σχετικές ειδήσεις