ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας

Ξεκινά ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας

Το υπουργείο Υγείας, με αφορμή και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη σύστασή του, διοργανώνει διημερίδα σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) - Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη, για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να προκύψει ένα πρόγραμμα για τη νέα στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία, ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο του ΠΟΥ για την Ευρώπη «Υγεία 2020» και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) της «Ατζέντας 2030» των Ηνωμένων Εθνών. Η έναρξη του διαλόγου σηματοδοτείται με τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Στην εκδήλωση επρόκειτο να απευθύνει χαιρετισμό ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο η παρουσία του αναβλήθηκε λόγω της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, Γκιόργκι Κβιρικασβίλι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, ο υπουργός Υγείας της Κύπρου, Γιώργος Παμπορίδης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος και η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Dr Zsuzsanna Jakab. Στη διημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων της Δημόσιας Υγείας και των επαγγελματικών ενώσεων, οργανισμοί χρηματοδότησης, υπεύθυνοι διοικητικών και υγειονομικών περιφερειών, σύλλογοι ασθενών, ενώσεις επαγγελματιών υγείας και σχολές Δημόσιας Υγείας. Επίσης, το Γραφείο του Πρωθυπουργού, Γραφεία Υπουργών και Γενικών Γραμματέων, διεθνείς εμπειρογνώμονες και κοινωνικοί εκπρόσωποι.

Η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ιεραρχείται από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και της ισότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στις πιο ευάλωτες και επηρεασμένες από την κρίση ομάδες. Ωστόσο, για να επιτύχει η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ είναι σημαντικό οι υπάρχουσες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (οι οποίες για ιστορικούς λόγους έχουν επίκεντρο τον έλεγχο και την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών) να διαμορφωθούν με επίκεντρο τη μείωση στην επίπτωση και τον επιπολασμό των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (NCDs), επισημαίνει το υπουργείο Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε δώσει το «παρών» στην προηγούμενη διημερίδα διαλόγου για την ΠΦΥ, τον Μάιο του 2016. Τότε είχαν παρουσιαστεί τα κεντρικά στοιχεία της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ. Το σχέδιο οριστικοποιήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, ενώ το «πράσινο φως» έδωσε η Βουλή για τη δημιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας, μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Στην παρούσα φάση της υποστήριξης, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις ελληνικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Ικανότητας Υπηρεσιών Υγείας, το «Υγεία 2020» και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξη (SDGs).

Τα κύρια θέματα του διαλόγου είναι:

• Να δημιουργηθεί μια κοινή αντίληψη για την επείγουσα ανάγκη μετατόπισης από την έμφαση στη θεραπευτική φροντίδα προς την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών

• Να καθιερωθεί μια κοινή αντίληψη ανάγκης για προσέγγιση σε όλο το κοινωνικό και κυβερνητικό φάσμα, για ανάγκη ηγεσίας υψηλού επιπέδου και για αποτελεσματικούς διατομεακούς μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα

• Να εντοπιστούν οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπάρχουσες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και να συζητηθούν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες

• Να συζητηθούν και να συμφωνηθούν αναδυόμενες αρχές και θεματικές για ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Υγείας 2017-2021 για την Ελλάδα

• Να αποσαφηνιστούν οι προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία που σχετίζονται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να εισαχθεί ένα πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, σε αντιστοιχία με το Σχέδιο Στρατηγικής και Δράσης για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών του ΠΟΥ Ευρώπης.