ΥΓΕΙΑ

Φυσικοθεραπεία: Πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ασθενών με καρδιοπάθειες

Φυσικοθεραπεία: Πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ασθενών με καρδιοπάθειες

Η συχνότητα των καρδιολογικών νοσημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα περισσότερα νοσήματα αντιμετωπίζονται με φαρμακευτικές και χειρουργικές προσεγγίσεις, εντούτοις ο ρόλος της φυσικοθεραπείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιοπάθειες.

Μέσω της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, αρχικά, επέρχεται η ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενούς και η επανένταξή του στις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ μακροπρόθεσμα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και μειώνονται οι εισαγωγές στο νοσοκομείο, αλλά και τα ποσοστά θνησιμότητας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), με τα Περιφερικά Τμήματά του (ΠΤ) και τα Επιστημονικά Τμήματά του (ΕΤ), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α), μέσω δράσεων προάγει, εκπαιδεύει, αλλά και ενημερώνει το ευρύ κοινό για τη σημασία της πρόληψης, της αξιολόγησης και της κλινικής εφαρμογής του κατάλληλου προγράμματος καρδιοαγγειακής φυσικοθεραπείας και άσκησης των ασθενών με καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, τόσο συντηρητικό όσο και μετεγχειρητικό, σε πλήθος παθολογιών, ειδικότερα στο έμφραγμα, την καρδιακή ανεπάρκεια, τη χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας, την αορτοστεφανιαία παράκαμψη και τη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση.

Η καρδιακή αποκατάσταση, όμως, έχει και προληπτικό χαρακτήρα στη μείωση των προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιολογικών προβλημάτων, ενώ, σε γενικότερο επίπεδο, συνεισφέρει στην υγεία και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής, μειώνει την ανάγκη για χορήγηση φαρμάκων, μειώνει το ποσοστό της επιστροφής των ασθενών στο νοσοκομείο και αποτρέπει την εμφάνιση μελλοντικών καρδιολογικών προβλημάτων.

Ο σχεδιασμός και η επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης, τα οποία εκπονούν οι ειδικοί της θεραπευτικής άσκησης, που είναι οι φυσικοθεραπευτές, συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη της εμφάνισης ή της επανεμφάνισης καρδιολογικών προβλημάτων.

Η αποκατάσταση των καρδιολογικών παθήσεων απαιτεί, ιδιαίτερα, εξιδεικευμένη προσέγγιση από διεπιστημονική ομάδα, μέλος της οποίας είναι και ο φυσικοθεραπευτής. Η συνεχής εκτίμηση του καρδιολογικού ασθενούς και ο επαναπροσδιορισμός του θεραπευτικού πλάνου αποτελούν τα βασικά στοιχεία της.

Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο επαγγελματίας Υγείας ο οποίος θα δώσει τα κατάλληλα προγράμματα άσκησης, με στόχους:

· Την ενίσχυση της λειτουργικότητας του μυοκαρδίου

· Τη μείωση του καρδιακού έργου μετά από καρδιολογικό επεισόδιο και την ομαλή επαναφορά του καρδιαγγειακού συστήματος στις ανάγκες της καθημερινότητας

· Τη βελτίωση της καρδιακής παροχής και της φλεβικής επιστροφής

· Την προώθηση της συνεργασίας μυικού και καρδιαγγειακού συστήματος

· Την αύξηση της αεροβικής ικανότητας του ατόμου, τη μυική ενδυνάμωση, την αύξηση της ελαστικότητας και τη βελτίωση της νευρομυικής συναρμογής.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων