ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Δείτε τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου

ΕΟΠΥΥ: Δείτε τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου

Νέα δεδομένα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε όσους ασφαλισμένους κάνουν τις επισκέψεις τους από 1η Οκτωβρίου σε γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα καθορίζεται ως μέσος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι είκοσι επισκέψεις. Ο χρόνος επίσκεψης καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες ορθής ιατρικής πρακτικής. Ενδεικτικός μέσος χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), ορίζονται τα δεκαπέντε λεπτά της ώρας.

Επίσης, καθορίζεται ως μέγιστος εβδομαδιαίος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, οι εκατό επισκέψεις.

Οι ασφαλισμένοι από την πλευρά τους πρέπει κατά την επικοινωνία με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, να δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία τους, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και Τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα.

Πάντως, η ένωση των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, ωστόσο, έχει καταθέσει εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Οργανισμού, ζητώντας την απόσυρση της σχετικής εγκυκλίου. Την αντίθεσή του στο νέο σύστημα επισκέψεων είχε εκφράσει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Σχετικές ειδήσεις