ΥΓΕΙΑ

Αναστολή της προκήρυξης για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ζητούν οι γιατροί

Αναστολή της προκήρυξης για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ζητούν οι γιατροί

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εξετάζει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Στα «κάγκελα» είναι οι γιατροί για τις νέες συμβάσεις που προωθεί ο ΕΟΠΥΥ, για τις οποίες εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2018.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ζητά αναστολή της τρέχουσας προκήρυξης και σχεδιασμό καινούριας, ενώ προειδοποιεί ότι η νομική του υπηρεσία εξετάζει και τη νομική οδό, προκειμένου να μπλοκάρει τις νέες συμβάσεις.

Ο ΠΙΣ κατηγορεί τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι παρέμεινε αμετακίνητη στις θέσεις της, χωρίς να κάνει δεκτές τις προτάσεις των γιατρών. Διαπραγμάτευση με τέτοιους όρους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, τονίζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Οι όροι του ΕΟΠΥΥ

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη σύμβασης με οικογενειακούς γιατρούς αφορά σε 2.152 θέσεις ειδικότητας Γενικής Ιατρικής – Παθολογίας καθώς και 677 θέσεις Παιδιατρικής, στο πλαίσιο του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι συμβάσεις έχουν χρονική διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ετήσιας παράτασης έως δύο φορές.

Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τον εγγεγραμμένο σε αυτόν πληθυσμό ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, είναι 2.250 εγγεγραμμένοι ενήλικες. Για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας παιδιατρικής, είναι 1.500 παιδιά.

Οι θέσεις των γιατρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με βάση τις θέσεις του ιατρικού κόσμου όπως έχουν διαμορφωθεί στις Γενικές Συνελεύσεις, είχε ζητήσει από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρη Μπερσίμη:

  • Συλλογική σύμβαση με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ με ελεύθερη επιλογή ιατρού, κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή, αξιοποίηση όλου του ιατρικού δυναμικού και ενδυνάμωση του Οργανισμού με νέους ιατρούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι από το Σύστημα.
  • Κάλυψη της περίθαλψης του συνόλου του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Παράλληλα, ο ΠΙΣ επισημαίνει:

  • Πάγια αντιμισθία σε χαμηλά επίπεδα στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου, με μεγάλες λειτουργικές δαπάνες, σε συνδυασμό με την αυξημένη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, σημαίνει μηδαμινό ή και αρνητικό καθαρό εισόδημα.
  • Οι προϋποθέσεις του ωραρίου λειτουργίας των οικογενειακών γιατρών για τους ασφαλισμένους, δεν αφήνουν περιθώρια ελεύθερου χρόνου για ασθενείς, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν ιδιωτικά.
  • Η κατάργηση της ελεύθερης επιλογής αποτελεί επίσης περιορισμό, ο οποίος αντίκειται στην αρχή της ελεύθερης βούλησης του ασθενούς και δημιουργεί επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της περίθαλψης.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά, τέλος, από τον ΕΟΠΥΥ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας «να αναστείλει την προκήρυξη αυτή και να δει τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, δεδομένου ότι πολλές γεωγραφικές περιοχές της ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας μένουν ακάλυπτες» και να αντιμετωπίζεται η ιατρική λειτουργία «όχι με λογιστικά κριτήρια, αλλά με όρους ασφάλειας και αξίωσης».