ΥΓΕΙΑ

Στατιστική και big data έφεραν ευρωπαϊκές διακρίσεις για τον ΕΟΠΥΥ

Στατιστική και big data έφεραν ευρωπαϊκές διακρίσεις για τον ΕΟΠΥΥ

Για τις καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στην εκκαθάριση και τον έλεγχο των δαπανών του Οργανισμού.

Δύο σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έλαβε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, ως αναγνώριση των καινοτομιών που εφαρμόστηκαν την τελευταία διετία στον Οργανισμό για τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των δαπανών, καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπερσίμης έλαβε το βραβείο «Best Manager Award» για το 2018 από το European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS), σημειώνοντας μάλιστα δύο πρωτιές: για πρώτη φορά το βραβείο απονέμεται σε Έλληνα και πρώτη φορά σε manager δημόσιου οργανισμού. Επίσης, ο κ. Μπερσίμης εκλέχτηκε νέος πρόεδρος του European Healthcare Fraud & Corruption Network. Κριτήριο βαρύνουσας σημασίας και στις δύο περιπτώσεις ήταν η προστιθέμενη αξία που δημιούργησε για τον ΕΟΠΥΥ, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και την επιστήμη της στατιστικής, αναζητώντας τα διαθέσιμα στοιχεία (big data) και επιτυγχάνοντας βέλτιστες αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

Πιο αναλυτικά, το βραβείο «Best Manager Award» απονεμήθηκε φέτος στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ μετά από αξιολόγηση του συνόλου του έργου και των δράσεων που υλοποιούνται, μεταξύ των οποίων:

• Εφαρμογή στατιστικής και επιχειρησιακής αναλυτικής με κύριο στόχο τη συνολική βιωσιμότητα του συστήματος προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίων των πολιτών.

• Χρήση στατιστικής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

• Έλεγχος και τελική εκκαθάριση δαπανών υγείας των παρόχων με τη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας.

• Εξορθολογισμός δαπανών και ομαλοποίηση του προγράμματος πληρωμών του Οργανισμού.

• Απομείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού το 2016 (από 2 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους, σε 500 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, μείωση 75%).

Παράλληλα, το European Healthcare Fraud & Corruption Network εξέλεξε πρόεδρό του τον κ. Μπερσίμη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, στις 26 Απριλίου 2018, στο Βέλγιο, μετά από πρόταση των μελών του και αφού προηγήθηκε αξιολόγηση του έργου του στον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι το European Healthcare Fraud & Corruption Network έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της διαφθοράς, της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος και της απάτης στην Υγεία, καθώς και τη συνολική βελτίωση των αντίστοιχων Εθνικών Συστημάτων, προς όφελος κάθε ασθενούς.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αξιολογήθηκε για τις δράσεις που υλοποιούνται την τελευταία διετία στον Οργανισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων: τον εντοπισμό και την αποτροπή παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών υγείας, την εκκαθάριση των δαπανών υγείας των παρόχων με χρήση τεχνικών δειγματοληψίας, τον εξορθολογισμό των δαπανών (ένταξη κανόνων ICD-10 στα διαγνωστικά, διασύνδεση γνωματεύσεων και εκτελέσεων) και την ομαλοποίηση του προγράμματος πληρωμών του Οργανισμού κ.α.

Σχετικές ειδήσεις