Καιρός- Αναβάλλεται η κατάταξη Στρατευσίμων 2017 Α΄/ΕΣΣΟ

Καιρός- Αναβάλλεται η κατάταξη Στρατευσίμων 2017 Α΄/ΕΣΣΟ

Διευκόλυνση Κατάταξης Στρατευσίμων 2017 Α΄/ΕΣΣΟ λόγω κακοκαιρίας.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2017 Α/ΕΣΣΟ κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 11 Ιανουαρίου 2017, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εμπροθέσμως καταταγέντες, μέχρι και δύο (2) ημέρες μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 31 Ν.3421/05.