Στρατιωτική θητεία: Τι θα γίνει με τους φαντάρους που εγκλωβίστηκαν στα χιόνια

Στρατιωτική θητεία: Τι θα γίνει με τους φαντάρους που εγκλωβίστηκαν στα χιόνια

Η σφοδρή κακοκαιρία εμποδίζει τις μετακινήσεις και την παρουσία των στρατευσίμων στα στρατόπεδα

Το ΓΕΣ αναγνωρίζοντας το πρόβλημα μετακίνησης που μπορεί να έχει προκύψει για κάποιους κατατασσόμενους, ενημερώνει ότι “λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2017 Α/ΕΣΣΟ κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 11 Ιανουαρίου 2017, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εμπροθέσμως καταταγέντες, μέχρι και δύο (2) ημέρες μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 31 Ν.3421/05”.