ΝΔ: Να ελεγχθούν οι περιουσίες πρωθυπουργών-υπουργών

Η ΝΔ κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για τον άμεσο επανέλεγχο όλων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης προσώπων...

Η ΝΔ κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για τον άμεσο επανέλεγχο όλων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης προσώπων, που διετέλεσαν ή διατελούν πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, υπουργών και υφυπουργών από το 1974 έως σήμερα.

Προτείνει, επίσης, να ελεγχθούν και οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των συζύγων και των ανήλικων τέκνων όλων των κυβερνητικών αξιωματούχων ενώ εάν υπάρχει αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας, αυτή θα δημεύεται.

Ο έλεγχος θα γίνει μια φορά, και για αυτό το λόγο θεωρείται σκόπιμο να γίνει από Ειδική Επιτροπή Επανελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η επιτροπή προτείνεται να είναι πενταμελής και να αποτελείται από ανώτατους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Η ΝΔ προτείνει, ο διενεργούμενος έλεγχος να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από τη σύσταση της Επιτροπής και η έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου να κοινοποιηθεί στη Βουλή και να δημοσιοποιηθεί σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.