Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Οι Εθνοφυλάκες μας εκπαιδεύονται...(pics)

Οι Εθνοφυλάκες μας εκπαιδεύονται...(pics)

Οι Εθνοφύλακες μας εκπαιδεύονται σκληρά προκειμένου να είναι έτοιμοι να διαφυλάξουν τα σύνορα.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων, το Δ΄ Σώμα Στρατού με τη ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, εκτέλεσε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, βολές των Ταγμάτων Εθνοφυλακής Αλεξανδρούπολης-Τραιανούπολης - Φερων - Τυχερού.