ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανακαλούνται 987 Οpel Astra J του 2011

Ανακαλούνται 987 Οpel Astra J του 2011
Στην ανάκληση 987 αυτοκινήτων Οpel Astra J, μοντέλο 2011, προχώρησε η OPEL...

Στην ανάκληση 987 αυτοκινήτων Οpel Astra J, μοντέλο 2011, προχώρησε η OPEL, λόγω του ότι η ένδειξη βλάβης στα φλας δεν λειτουργεί στο κέντρο πληροφοριών οδηγού λόγω σφάλματος στο λογισμικό της μονάδας BCM.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Στους ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων θα αποσταλεί σχετική συστημένη ενημερωτική επιστολή, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου OPEL, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές εργασίες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 6164700.