ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Μουσείο Getty μας δίνει ηλεκτρονική πρόσβαση στην τέχνη

Το Μουσείο Getty μας δίνει ηλεκτρονική πρόσβαση στην τέχνη

Το μουσείο Getty πρόσφατα ανακοίνωσε ότι όλο το ψηφιακό του υλικό θα είναι διαθέσιμο στο κοινό, το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει σε υψηλή ανάλυση.

Συνολικά θα υπάρχουν 4.600 εικόνες που απεικονίζουν πίνακες, χειρόγραφα, φωτογραφίες, αρχαιότητες και γλυπτά.

«Οι σπάνιες αυτές εικόνες θα είναι άμεσα διαθέσιμες σε όποιον έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ και στόχος είναι να προωθήσουμε τη διάχυση της καλλιτεχνικής γνώσης», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου.

Προηγουμένως, το Μουσείο Getty διέθετε τις εικόνες αυτές, μετά από αίτημα, έναντι αντιτίμου και με συγκεκριμένους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

Μια πρόχειρη αναζήτηση για ελληνικά εκθέματα απέδωσε 690 αποτελέσματα.