Ουραγός η Ελλάδα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ουραγός η Ελλάδα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Ελλάδας στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης...

Την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Ελλάδας στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνιστά το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Κομισιόν που δείχνουν ότι η χώρα μας είναι τελευταία στην ευρωπαϊκή κατάταξη όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα.

Το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι ο δείκτης ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης για τις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας το 2010 διαμορφώνεται ως εξής: 65% για τις υπηρεσίες προς πολίτες (έναντι 87% στην ΕΕ), 78% για τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (έναντι 94% στην ΕΕ) και 70% για το σύνολο των 20 υπηρεσιών (έναντι 90% στην ΕΕ).

Αναφορικά με το δείκτη πλήρους ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας, η Ελλάδα, με 10 στις 20 υπηρεσίες να είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (πέντε για πολίτες και πέντε για επιχειρήσεις) παρουσιάζει ποσοστό 48% (τελευταία στην ευρωπαϊκή κατάταξη), με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ να βρίσκεται στο 82% σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι του 2009 (69%).

Προβληματισμό ωστόσο γεννά η περιορισμένη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες. Μόλις το 32% των πολιτών της ΕΕ και το 13% των ελλήνων πολιτών συναλλάσσονται με το Δημόσιο μέσω διαδικτύου.

Όσον αφορά την φιλικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η Ελλάδα έχει ποσοστό 91% στον εν λόγω δείκτη, έναντι 80% του μέσου όρου των χωρών της έρευνας.

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε φάση υλοποίησης στον τομέα των ηλεκτρονικών προμηθειών, όταν η Ιρλανδία διαχειρίζεται ηλεκτρονικά το σύνολο των προκηρύξεων και της κατακύρωσης των συμβάσεων.

 

Πηγή: newscode.gr