ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Νόμιμη η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές ΦΠΑ

ΣτΕ: Νόμιμη η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές ΦΠΑ

Υπέρ της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων για οφειλές ΦΠΑ τάχθηκε Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές έκριναν νόμιμη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας η οποία προβλέπει ότι «κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικά στο Δημόσιο ποσό πάνω από 150.000 ευρώ από Φ.Π.Α., απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη, αναστέλλεται το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το 50% των ποσών αυτών».

Με την υπ΄ αριθμ. 2297/2015 απόφασή του το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ θεωρεί ότι η κατάσχεση «δεν είναι δυσανάλογη ως μέτρο προς τον συνιστάμενο στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη σκοπό τους, δεδομένου και του πρόσκαιρου των εν λόγω μέτρων» και ότι είναι νόμιμη η επιβολή των απαγορευτικών αυτών μέτρων, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής τους.

Στο Δικαστήριο είχε προσφύγει εταιρεία πώλησης κοσμημάτων και ωρολογίων της Θεσσαλονίκης για την οποία διαπιστώθηκε ότι κατά διετία 1999 -2001 δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 407.579 ευρώ θεωρώντας απαγορευτικά τα επίμαχα απαγορευτικά μέτρα που επιβλήθηκαν (δέσμευση του 50% των χρηματικών διαθεσίμων, κ.λπ.) καθώς λειτουργούν συνθλιπτικά για την ρευστότητα και την φήμη της εταιρείας.