ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ στον Alpha για παράνομες δανειοδοτήσεις

Πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ στον Alpha για παράνομες δανειοδοτήσεις

Ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο τηλεοπτικός σταθμός Αlpha καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε δύο πρόστιμα (1 εκ. ευρώ και 500.000 ευρώ) που είχαν επιβληθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) λόγω των παράνομων δανειοδοτήσεων της τηλεοπτικής εταιρείας από τον βασικό μέτοχό της Δημήτρη Κονομηνά.

Οι μη νόμιμες δανειοδοτήσεις έγιναν με το πρόσχημα της αύξησης του κεφαλαίου της τηλεοπτικής εταιρείας, η οποία όμως δεν είχε αποφασιστεί.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 196/2016 απόφασή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαίρη Σάρπ και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνος Κουσούλης), απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Alpha και επικύρωσε την απόφαση του Ε.Σ.Ρ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν δέχθηκαν τον ισχυρισμό του τηλεοπτικού σταθμού ότι το ποσό του προστίμου ήταν υπέρογκο, γιατί ο νόμος για τις περιπτώσεις αυτές της παράνομης δανειοδότησης προβλέπει ανάκληση της αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού.

Το Ε.Σ.Ρ. κρίνοντας ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας θα επέφερε βαρύτατες επιπτώσεις στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον επίμαχο τηλεοπτικό σταθμό, επέβαλε επιεικέστερη ποινή, αυτή του προστίμου του 1,5 ευρώ.

Οι παράνομες δανειοδοτήσεις

Ο νόμος 3166/2003 προβλέπει ότι η χορήγηση δανείων από τους μετόχους προς τηλεοπτική εταιρεία απαγορεύεται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της (μεταγενέστερα με το νόμο 3310/2005 το όριο του δανεισμού μειώθηκε στο 1%).

Ο κ. Κοντομηνάς κατά τα έτη 2002 – 2004 δάνεισε την τηλεοπτική εταιρεία πάνω από το επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιό της. Αναλυτικότερα, το έτος 2002 δάνεισε σε σχέση με το κεφάλαιο της σε ποσοστό 48,44%, το 2003 σε ποσοστό 156 % και το 2004 σε ποσοστό 171,80 %.

Για τις δανειακές αυτές υπερβάσεις επιβλήθηκε από το Ε.Σ.Ρ. πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στον Αlpha.

Το 2004 ο Alpha σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους 28,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία «ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε.» στην οποία από το 2001 μέτοχος είναι ο κ. Κοντομηνάς με ποσοστό 25% (συμμετοχή με 13,65 εκατ. ευρώ).

Δηλαδή, κρίθηκε ότι πρόκειται για περίπτωση συγκεκαλυμένου δανεισμού του Αlpha από τον μέτοχό της κ. Κοντομηνά, καθώς ο δανεισμός αυτός υπερβαίνει το προβλεπόμενο επιτρεπόμενο όριο σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο (71.96%).

Για την δανειοδότηση του τηλεοπτικού σταθμού από την επίμαχη Ανώνυμη Εταιρεία (συμφερόντων του κ. Κοντομηνά), ο επιχειρηματίας «χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως παρένθετο πρόσωπο («όχημα») για το δανεισμό» αναφέρεται στη δικαστική απόφαση.

Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση μη νόμιμου δανεισμού το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε πρόστιμό 500.000 ευρώ.