Νέα «βόμβα»: Αντισυνταγματική η αναδρομική περικοπή συντάξεων των καθηγητών ΑΕΙ

Νέα «βόμβα»: Αντισυνταγματική η αναδρομική περικοπή συντάξεων των καθηγητών ΑΕΙ

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι αναδρομικές (από Αύγουστο 2012) περικοπές των συντάξεων των πρώην μελών (συνταξιούχων) των ΔΕΠ των ΑΕΙ με απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1506/2016 απόφαση της Ολομέλειας οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλέστηκε το υπουργείο Οικονομικών για να δικαιολογήσει τις περικοπές των συντάξεων, δηλαδή την επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, «δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές».

Σε περίπτωση παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, συνεχίζουν οι δικαστές ναι μεν «ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίζει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών που συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού και ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο Ταμείο» όμως, η δυνατότητα αυτή «δεν μπορεί να είναι απεριόριστη αλλά έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες επιτάσσουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου μάλιστα ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προς όφελος όλων».

Επιπλέον, αποφάνθηκαν ότι οι επίμαχες περικοπές των συντάξεων των καθηγητών είναι αντίθετες στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, το οποίο προστατεύει την περιουσία των πολιτών, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται τόσο ο μισθός, όσο και η σύνταξη.

Οι διατάξεις του νόμου 4093/2012 είναι κατά συνέπεια ανίσχυρες, ως αντίθετες στην ΕΣΔΑ, καθώς «πρόκειται για στέρηση γεννημένου περιουσιακής φύσεως δικαιώματος (σύνταξης συγκεκριμένου ποσού, που έχει ήδη καταβληθεί), χωρίς να προκύπτει ότι η αναδρομική αυτή μείωση υπαγορεύθηκε από επιτακτικούς λόγους δημοσίας ωφέλειας, ενώ δεν τεκμηριώνεται ούτε η αναγκαιότητα και προσφορότητα της εν λόγω αναδρομικής για την επίτευξη του επιδιωκομένου με την συνολική ρύθμιση του νόμου 4093/2012 σκοπού δημοσίου συμφέροντος».