18 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σάββα του στρατηλάτου. Νεομαρτύρων Ιωάννου του ράπτου, του εξ Ιωαννίνων (†1526). Οσίων Ακακίου Β' επισκόπου Μελιτηνής, Κοσμά επισκόπου Χαλκηδόνος, του ομολογητού, Ευθυμίου του θαυματουργού, Ιωάννου του ησυχαστού και Ναυκρατίου του Στουδίτου.

Οσίας Αθανασίας της εξ Αιγίνης (†1526).