ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας (πίνακες)

Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας (πίνακες)
Προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες
ΙΝΤΙΜΕ/Φωτογραφία αρχείου

ΑΣΕΠ: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 122 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη διεύθυνση https://migration.gov.gr/applications με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxis Net ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, (τηλ. επικοινωνίας: 213.162.9929).

Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Λ. Θηβών 196-198,Τ.Κ. 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης), στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (http://migration.gov.gr/), στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πύργου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Διαβάστε επίσης:

Προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου: Ποιους αφορά

ΑΣΕΠ - 7Κ/2022: Άρχισαν οι αιτήσεις για τις 3.720 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

ΑΣΕΠ - 5E/2021: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες - Από 21/9 οι ενστάσεις