ΕΘΝΙΚΑ

«Χακί» συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας

«Χακί» συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας
Την Τουρκία επισκέπτεται από σήμερα έως τις 10 Δεκεμβρίου 2010 Ελληνική στρατιωτική αντιπροσωπεία...

Την Τουρκία επισκέπτεται από σήμερα έως τις 10 Δεκεμβρίου 2010 Ελληνική στρατιωτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Διευθυντή του Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής.
Σκοπός της επίσκεψης είναι η υπογραφή του Προγράμματος Δραστηριοτήτων έτους 2011, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), μεταξύ των δύο χωρών.