Στην κυκλοφορία δόθηκε η Κοιλάδα των Τεμπών

Στην κυκλοφορία δόθηκε η Κοιλάδα των Τεμπών

Μετά την ολοκλήρωση συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας

Μισή ώρα νωρίτερα από το προβλεπόμενη, δηλαδή στις 7.30 μμ, παραδόθηκε στην κυκλοφορία η Κοιλάδα των Τεμπών στην οποία επί τριήμερο-από την Δευτέρα μέχρι και σήμερα και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ-εκτελέστηκαν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.