ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις: Οι 8 αλλαγές που περιμένουν τους υποψηφίους για το 2022

Αλλαγές στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Αλλαγές στις Πανελλαδικές εξετάσεις για το 2022
INTIME/Φωτογραφία αρχείου

Με ριζικές αλλαγές οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022

Με οχτώ αλλαγές ορισμένες εκ των οποίων ριζικές θα διεξαχθούν το 2022 οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάμεσα τους οι νέοι βαθμολογικοί συντελεστές ανά μάθημα και πανεπιστημιακό τμήμα, οι νέες Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής σε πολλά τμήματα ΑΕΙ και το διπλό μηχανογραφικό

Όπως αναλύει στα ΝΕΑ ο αναλυτής και διευθυντής των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» Αντώνης Φλωρόπουλος οι αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 2022 έχουν ως εξής:

Πανελλαδικές εξετάσεις: Προκαταρτικές εξετάσεις στις στρατιωτικές, αστυνομικές, λιμενικές και πυροσβεστικές σχολές

Οι προκαταρτικές εξετάσεις που αφορούν αγωνίσματα και πρακτικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν την άνοιξη και όχι τον προσεχή Οκτώβριο ή Νοέμβριο, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Νέα τμήματα και είσοδος σε υπάρχοντα από επιπλέον επιστημονικά πεδία

Α) Δημιουργούνται τέσσερα νέα τμήματα στρατιωτικών σχολών: Ικάρων Μετεωρολόγων (ΣΙ) (2ο Επιστημονικό Πεδίο), Ικάρων (ΣΙ) Ερευνας και Πληροφορικής (2ο και 4ο), Ικάρων (ΣΙ) διοικητικών (4ο), Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (4ο).

Β) Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, εκτός από το 3ο και 4ο στα οποία εντάσσονταν μέχρι τώρα.

Γ) Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, εκτός από το 4ο όπου εντασσόταν μέχρι τώρα.

Δ) Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, εκτός από το 2ο όπου εντάσσονταν μέχρι τώρα.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Εξέταση Λατινικών αντί Κοινωνιολογίας

Οι μαθητές που φοιτούν στην Γ’ Λυκείου και οι υποψήφιοι παρελθόντων ετών θα εξεταστούν στις προσεχείς εξετάσεις στα Λατινικά αντί της Κοινωνιολογίας όπου εξετάζονταν την προηγούμενη χρονιά.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Εξεταστέα ύλη

Η ύλη έχει ήδη ανακοινωθεί και δεν θα υπάρχει περικοπή, όπως συνέβη στις προηγούμενες εξετάσεις λόγω της πανδημίας. Στην ίδια ακριβώς ύλη θα εξεταστούν και οι υποψήφιοι παρελθόντων ετών.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Αλλαγές στο μηχανογραφικό

Παρέχεται στους υποψηφίους η συμπλήρωση τριών μηχανογραφικών δελτίων.

Α’ μηχανογραφικό: Οταν ανακοινωθούν οι βαθμοί της τελικής επίδοσης στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις προφορικές δοκιμασίες οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο που περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό σχολών, που αποτελούν το 10% όλων των τμημάτων του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου. Συγκεκριμένα επιλέγουν:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: 15 Σχολές (από τις 148)
2ο Επιστημονικό Πεδίο: 25 Σχολές (από τις 249)
3ο Επιστημονικό Πεδίο: 15 Σχολές (από τις 148)
4ο Επιστημονικό Πεδίο: 18 Σχολές (από τις 175)

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ μηχανογραφικού θα γίνει πριν από τις 15 Αυγούστου.

Β’ μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και Β’ μηχανογραφικό για τις σχολές των ΙΕΚ εφόσον το επιθυμούν. Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι ο βαθμός του απολυτηρίου και όχι η επίδοσή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γ’ μηχανογραφικό: Οταν ανακοινωθούν οι επιτυχόντες στην πρώτη φάση περιορισμένων επιλογών, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν νέο μηχανογραφικό, χωρίς περιορισμό επιλογών, για όσες σχολές επιθυμούν από το επιστημονικό τους πεδίο. Η δεξαμενή επιλογών περιλαμβάνει τόσο όλες τις υπόλοιπες σχολές, όσο και τις θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί κατά την πρώτη φάση, αρκεί βέβαια να έχουν εξασφαλίσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής της σχολής όπου θα δηλώσουν προτίμηση. Δικαίωμα συμπλήρωσης Γ’ μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε καμία σχολή στην πρώτη φάση.

Οσο για τις ελάχιστες βάσεις θα είναι οι ίδιες με το Α’ μηχανογραφικό. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής μεταβάλλεται κάθε χρόνο και προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου, πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή που ορίζει κάθε πανεπιστήμιο. Οι συντελεστές κυμαίνονται από 0,80 έως 1,20. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ο μέσος όρος των βαθμολογιών των υποψηφίων ενός πεδίου είναι 11,56, η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται, αν ο συντελεστής εισαγωγής σε μια σχολή είναι 0,80, θα είναι 11560x0,80=9.248 μόρια. Επομένως, στη σχολή αυτή δεν θα μπορεί να εισαχθεί κανένας με λιγότερα μόρια.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής διαμορφώθηκε ως εξής: 1ο Επιστημονικό Πεδίο: 8,94, 2ο Επιστημονικό Πεδίο: 9,50, 3ο Επιστημονικό Πεδίο: 9,70, 4ο Επιστημονικό Πεδίο: 8,27

Οι υψηλόβαθμες σχολές κατά κανόνα επιλέγουν τον ανώτατο συντελεστή 1,20 ενώ οι χαμηλόβαθμες επιλέγουν συνήθως τον χαμηλότερο συντελεστή 0,80 για να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν το ενδεχόμενο να μείνουν πολλές θέσεις κενές, όπως έγινε μετά τις πανελλαδικές του 2021.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Συντελεστής Βαρύτητας

Για πρώτη φορά φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις θα εισαχθούν οι συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου. Η καθιέρωση των συντελεστών αλλάζει σημαντικά τον υπολογισμό των συνολικών μορίων που θα συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, αφού με την ίδια βαθμολογία, σε πολλές σχολές ή τμήματα, θα συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων. Μπορεί, δηλαδή, σε μια σχολή να συγκεντρώνει 16.000 μόρια και σε μια άλλη με την ίδια βαθμολογία, 16.800, σε άλλη 15.450 κ.ο.κ. Για παράδειγμα, σημειώνουμε ότι με την ίδια βαθμολογία για να εισαχθεί κάποιος στη Βιολογία Αθήνας συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια από τη Βιολογία Θεσσαλονίκης γιατί οι δύο σχολές δίνουν διαφορετικούς συντελεστές στα ίδια μαθήματα.

Ακόμα και για την ίδια σχολή αν η εισαγωγή γίνεται από δύο διαφορετικά πεδία, τα συνολικά μόρια μπορεί να διαφέρουν γιατί δεν είναι ίδιοι οι συντελεστές βαρύτητας.
Με απόφαση της συγκλήτου κάθε ΑΕΙ ορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με τους περιορισμούς που αναφέρουμε:

  • Ο συντελεστής βαρύτητας σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20% και το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να είναι 100%.
  • Αν απαιτείται σε κάποιες σχολές εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (όπως π.χ. στις στρατιωτικές σχολές), ο συντελεστής πρέπει να είναι 10% ή 20%.
  • Στις σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να είναι 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 8%.
  • Το ποσοστό που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθεται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
  • Αν κάποιο ίδρυμα δεν καθορίσει συντελεστή βαρύτητας, καθορίζονται αυτοί με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι Επαγγελματικών Λυκείων

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, από τα οποία δύο είναι μαθήματα γενικής παιδείας και δύο είναι μαθήματα ειδικότητας. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας που καθορίζονται από τις αντίστοιχες σχολές και ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία που γίνεται για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Διαδικασία μετεγγραφών όλων των υποψηφίων

Ολοι οι υποψήφιοι που θα εισαχθούν σε κάποιο ΑΕΙ και συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια μετεγγραφής μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, άσχετα αν είναι επιτυχόντες με το Α’ ή Γ’ μηχανογραφικό.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Παρθένα Κουτμερίδου: Η συγκίνηση για το μωρό που σώθηκε, ο φόβος και το τραγικό τέλος (vid)

Κύκλωμα με πλαστές ταυτότητες: Αυτός είναι ο διοικητής που βρέθηκε με 320.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο

ΗΠΑ: Αυτός είναι ο 15χρονος που σκότωσε 4 ανήλικους σε σχολείο στο Μίσιγκαν