ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα με θέμα : «Παραδοσιακοί Οικισμοί , Άνω Πόλη – 33 χρόνια μετά»

Ημερίδα με θέμα : «Παραδοσιακοί Οικισμοί , Άνω Πόλη – 33 χρόνια μετά»

Στην ημερίδα με θέμα: «Παραδοσιακοί Οικισμοί της Π.Κ.Μ., Άνω Πόλη – 33 χρόνια μετά », που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. συμμετείχε το Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης.


Με επιτυχία παρουσίαστηκε από τις κ. Μαρία Μαργαρίτα Βυζαντιάδου, Αρχ./Μηχ. και Δήμητρα Τσιγκάνου, Αρχ./Μηχ., υπαλλήλους του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης στην προστασία διατηρητέων κτηρίων και παραδοσιακών οικισμών. Το παράδειγμα της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης».

Κατά τη διάρκεια αυτής παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο του έργου της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης) στο πεδίο της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από το 1986 μέχρι σήμερα.

Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών (ΠΕ.ΥΠΟΔ.) και εκτείνεται σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη, ένα χώρο πλούσιο σε αρχιτεκτονική παράδοση, που εκφράζεται με πολλές επιμέρους τοπικές ιδιαιτερότητες.

Αναλύθηκε επίσης το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης ως παράδειγμα ολοκληρωμένης συνεργασίας αρμόδιων φορέων.

Το πλαίσιο αυτό αφορά Προεδρικά Διατάγματα οριοθέτησης του οικισμού, χρήσεων γης, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και υπουργικών αποφάσεων χαρακτηρισμών κτηρίων ως διατηρητέων με επιμέρους ειδικούς βαθμούς προστασίας, ανάλογα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους περιορισμούς δόμησής τους.

Περαιτέρω παρουσιάστηκαν διαπιστώσεις και οι αναγκαίες διαδικασίες για την προστασία του οικισμού, θίχτηκαν ορισμένα ζητήματα εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και έγιναν προτάσεις για την περαιτέρω αποτελεσματική δράση της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και για την περαιτέρω προστασία του οικισμού.

Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη για συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του βορειοελλαδικού χώρου, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν οικισμοί ως παραδοσιακοί και αξιόλογα κτήρια ή στοιχεία αυτών ως διατηρητέα, να οριοθετηθούν οι παραδοσιακοί οικισμοί και να καθοριστούν ειδικοί όροι δόμησης σε αυτούς.

Ειδικότερα, για την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι σκόπιμο να συσταθεί ομάδα ειδικής μελέτης για τον χαρακτηρισμό όλων των αξιόλογων κτηρίων που έχουν προταθεί για διατήρηση από το 1986, να καθοριστεί ο βαθμός διατήρησής τους και οι ειδικοί όροι δόμησής τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί, προτού να είναι πολύ αργά, η σταδιακή αλλοίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, όσης έχει απομείνει.