ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης παρουσίασε ο Παπαϊωάννου

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης παρουσίασε ο Παπαϊωάννου

Καινοτόμες παρεμβάσεις κόστους 100 εκατ. ευρώ κυρίως μέσα από το ΕΣΠΑ για τη ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης που θα οδηγήσει στην επιτάχυνσή της εξήγγειλε το μεσημέρι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.

Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα προσβλέπει στην αφαίρεση όλων των εγγράφων από τα δικαστήρια τα οποία πλέον θα υποβάλλονται με ηλεκτρονική μορφή από τους δικηγόρους. Ήδη, το υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει μοιράσει 500 ηλεκτρονικές υπογραφές με τη μορφή ειδικής κάρτας σε δικηγόρους της Αθήνας, ενώ η ζήτηση από τους δικηγόρους είναι τεράστια, αφού έχουν μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.000 αιτήσεις. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα δικόγραφα που αφορούν στην πολιτική δίκη (ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές, αυτοκίνητα, εργατικές διαφορές), με απώτερο στόχο να επεκταθεί και στην ποινική και διοικητική δίκη.

Ειδικότερα:

Έχουν ήδη υλοποιηθεί τα έργα:

• Ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αποϋλοποίησης ενσήμων (κόστος έργου 54.000 ευρώ)

• «Ταχείας Εξυπηρέτησης» Fast Lane (χωρίς κόστος)

Μέσα στο 2012 αναμένονται να ολοκληρωθούν τα έργα:

• Στατιστικά της Δικαιοσύνης :

α. Αναμόρφωση του συστήματος συλλογής στατιστικών (κόστος 69.600 ευρώ)

β. Στατιστική μελέτη για τις εκκρεμείς μη φορολογικές υποθέσεις (κόστος 73. 800 ευρώ).

• Ηλεκτρονικό πινάκιο (κόστος 185.600 ευρώ): Με το έργο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα να αναρτάται στο διαδίκτυο το καθημερινό πινάκιο των δικαστηρίων και να ενημερώνεται συνεχώς στη διάρκεια της ημέρας .

• Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων Ποινικού Μητρώου στα κράτη μέλη της ΕΕ– ICRS (κόστος 336.692 ευρώ): Θα επιτρέψει ηλεκτρονικά την ταχύτερη ενημέρωση του κράτους μέλους της Ε.Ε για αμετάκλητη καταδίκη υπηκόου του από άλλο κράτος μέλος.

Μέσα στο 2012 αναμένεται η έναρξη υλοποίησης των ακόλουθων έργων:

• Εθνικό ποινικό μητρώο (ολοκλήρωση το 2013 - κόστος 8.678.019 ευρώ): Θα επεκταθεί η μηχανοργάνωση σε όλα τα τμήματα Ποινικού Μητρώου της χώρας, πέρα από τα επτά ήδη μηχανογραφημένα τμήματα. (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Βόλος καθώς και το αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης).

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταστημάτων κράτησης (ολοκλήρωση το 2013 - κόστος 3.571.182 ευρώ): Πρόκειται να μηχανογραφηθούν όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και να συνδεθούν με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

• Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ολοκλήρωση το 2013).

Μέσα στο 2012 προγραμματίζεται η προκήρυξη των παρακάτω έργων:

• Ψηφιακή καταγραφή, απομαγνητοφώνηση, τήρηση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων (κόστος 17.600.000 ευρώ)

• Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας (ολοκλήρωση 2013-14 κόστος 976.120 ευρώ)

• Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) (ολοκλήρωση 2013-14 κόστος 15.000.000 ευρώ): Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση της πορείας οποιασδήποτε υποθέσεως εισάγεται στη Δικαιοσύνη.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός

Στρατηγικός στόχος επίσης του υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται υπό υλοποίηση είναι η εφαρμογή στην πράξη της εξέτασης μαρτύρων κλπ αλλά και παράστασης δικηγόρων και διαδίκων με τηλεδιάσκεψη. Τα οφέλη από την εφαρμογή του θεσμού αυτού συνοψίζονται στα εξής:

(α) πολύ σημαντική εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή μετακινήσεων διαδίκων, μαρτύρων κλπ ειδικά σε περιοχές της νησιωτικής και ορεινής Ελλάδας, όπου οι μετακινήσεις καθίστανται πολυέξοδες και ενίοτε προβληματικές,

(β) ελαχιστοποίηση του ρίσκου αλλά και εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή μεταγωγής/μετακίνησης κρατουμένων από φυλακές ή αστυνομικά τμήματα,

(γ) δυνατότητα εξέτασης με τηλεδιάσκεψη ασθενών.

Ροή Ειδήσεων