ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση του δικηγόρου Λύρα-Ζήνα για την υπόθεση φοροδιαφυγής

Η απάντηση του δικηγόρου Λύρα-Ζήνα για την υπόθεση φοροδιαφυγής

Άμεση ήταν η απάντηση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τον Λύρα σχετικά με το δημοσίευμα που θέλει το ζεύγος να φοροδιαφεύγει..

Ακολουθεί αναλυτικά η απάντηση..

"Σχετικά με δημοσίευμα....

Κυριακάτικης εφημερίδας αναφερόμενη σε υπόθεση φορολογικής εκκρεμότητας, ως νομικός εκπρόσωπος της "Γ. Λύρας Ο.Ε.", η οποία εκπροσωπείται από τον Γεώργιο Λύρα του Κωνσταντίνου, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του συντάκτη του σχετικού άρθρου καθώς και της "πηγής" του. Επιπρόσθετα παραθέτουμε προς γνώση σας και για αποκατάσταση κατά το δυνατόν της αλήθειας τα εξής πέντε σημεία:

Σημείο Πρώτον: Η κλήση προς τους εντολείς μου για παροχή εξηγήσεων προς διασταύρωση των στοιχείων που "ευρέθησαν" από την αρμόδια αρχή του ΣΔΟΕ έγινε σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις 120 ημέρες από την έναρξη του έλεγχου.

Σημείο Δεύτερο: Όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, εντός των προθεσμιών που όρισε η αρμόδια υπηρεσία κατατέθηκε πλήρες και αναλυτικό έγγραφο υπόμνημα, με λεπτομερείς επεξηγήσεις που αφορούσαν σε όλα τα σημεία προς διερεύνηση. Εντός του ίδιου υπομνήματος υπήρξε και η παράθεση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία σε συνδυασμό με τα αναλυτικώς αναφερόμενα και πλήρως αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά διευκρίνιζε πλήρως τις εν λόγω επαγγελματικές επιλογές. Το υπόμνημα παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας στις 5 Ιουνίου του 2012, ημέρα Τρίτη. Στο ίδιο υπόμνημα καθίσταται σαφές ότι τα ερωτήματα της φορολογικής αρχής (ΣΔΟΕ) δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και στερούνται νομικής και πραγματικής βάσης. Σημείο Τρίτο: Επίσημο πόρισμα κατόπιν της κατάθεσης του υπομνήματος των εντολέων μου δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα και ως εκ τούτου οι εν λόγω εντολείς μου δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σημείο Τέταρτο: Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε αναμονή για την ενημέρωσή μας από την αρμόδια φορολογική αρχή. Σημείο Πέμπτο: Όπως έχει ήδη αποδειχθεί από τη μέχρι τώρα στάση μας, θα συνεργαστούμε πλήρως με τις εν λόγω αρμόδιες αρχές. Βεβαίως συνιστά πολύ μεγάλη απογοήτευση η επικοινωνιακή από πλευράς δημοσίου, λογική της διαρροής των στοιχείων τα οποία έλαβαν το φως της δημοσιότητας, για την οποία φυσικά προτρέπουμε και καλούμε την εν λόγω υπηρεσία να προχωρήσει σε ΕΔΕ (Ένορκη Διοικητική Εξέταση), καθότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τους αντικειμενικούς σκοπούς τους οποίους υποτίθεται καλείται η υπηρεσία να υπηρετήσει και όχι να δίνει τη μάχη των εντυπώσεων εις βάρος της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των διαρροών, ως προς το περιεχόμενο αυτών αλλά και την διαδικασία της διαρροής, και ανεξαρτήτως από τις όποιες διοικητικές – πειθαρχικές ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιακών αρχών, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Αθήνα, Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012,"

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος