ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν 17 θέσεις εργασίας για ανέργους στην Αρχιεπισκοπή

Ανοίγουν 17 θέσεις εργασίας για ανέργους στην Αρχιεπισκοπή

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας πρόκειται να προβούν στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά ανέργων έως 30 ετών. 

Οι θέσεις αφορούν απασχόληση, χρονικής διάρκειας 24 μηνών, στις δομές που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Χαλανδρίου ως ακολούθως:

1 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικός, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 3 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 2 ΠΕ Φαρμακοποιοί, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός για το κοινωνικό φαρμακείο, 1 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικό, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΔΕ/ΤΕ Μάγειρας, 2 ΔΕ/ΤΕ Βοηθοί Κουζίνας, 2 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων.

2 ΠΕ/ΤΕ Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός για το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Η ανάπτυξη της παραπάνω δράσης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους συμπράττοντες φορείς: το Δήμο Χαλανδρίου και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση. Η κατάθεση των αιτήσεων είναι δυνατή από σήμερα και για 15 ημέρες (έως 12/12/2012).