ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα: Η κρίση εξαφάνισε το μποτιλιάρισμα!

Έρευνα: Η κρίση εξαφάνισε το μποτιλιάρισμα!

Η κρίση έχει και κάποια καλά. Μεταξύ αυτών η σαφής βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν στην Αθήνα.

Σε σχέση με το 2009, ο μέσος χρόνος διαδρομής μειώθηκε κατά 20% και στις ώρες αιχμής κατά 60%.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής στην ημερίδα «Μεταφορές σε περιόδους οικονομικής στενότητας» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Η μείωση του χρόνου διαδρομής δεν οφείλεται στη συρρίκνωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων, αλλά στη μείωση του αριθμού των μετακινήσεων. Οι Αθηναίοι πλέον έχουν περικόψει τις περισσότερες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, πέρα από τις απολύτως απαραίτητες (π.χ. μετάβαση στο χώρο εργασίας).

Εντός του κέντρου

Από τα σχετικά στοιχεία γίνεται φανερό ότι κατά μέσον όρο το 2010 οι χρόνοι διαδρομής μειώθηκαν κατά 9%, την επόμενη χρονιά παρατηρήθηκε νέα μείωση της τάξης του 5%, ενώ το 2012 παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση 10%. Συνολικά, οι χρόνοι διαδρομής μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών κατά 20%.

Από την επιμέρους ανάλυση των χρόνων διαδρομής προέκυψε ότι η μεγαλύτερη μείωση του μέσου χρόνου διαδρομής παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισού και προσεγγίζει το 30%, ενώ η μικρότερη μεταβολή παρατηρείται στις διαδρομές εντός του κέντρου της Αθήνας και είναι της τάξης του 10%.

Σημαντική είναι και η μεταβολή της χρονικής διάρκειας των ωρών αιχμής. Από τα σχετικά στοιχεία συμπεραίνεται ότι το 2010 η χρονική διάρκεια των ωρών αιχμής μειώθηκε κατά 9%, την επόμενη χρονιά παρατηρήθηκε νέα μείωση της τάξης του 20%, ενώ το 2012 παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση 45%. Συνολικά, η χρονική διάρκεια των ωρών αιχμής μειώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών κατά 60%, περίπου.

Πριν από την οικονομική κρίση, η τάση που παρουσιαζόταν ήταν μια μέση ετήσια αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά 3% και μια μέση ετήσια μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης κατά 2%.

Για τη βενζίνη

Σύμφωνα με συγκοινωνιολόγους, έχουν αλλάξει πλήρως τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων (σκοπός, επιλογή μέσου, ώρα και ταχύτητα), με αποτέλεσμα τη μεγάλη διάρκεια στάθμευσης επί των οδών και την αύξηση του φαινομένου των εγκαταλειμμένων - ακίνητων οχημάτων.

«Οι Αθηναίοι και γενικότερα οι Ελληνες όχι μόνο περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, αλλά και την ταχύτητα οδήγησης, προκειμένου να εξοικονομήσουν βενζίνη», αναφέρουν ενδεικτικά.

Μειώνουμε τις μετακινήσεις, «χαμηλώνουμε» το γκάζι και όπως είναι φυσικό, δεν αποσύρουμε τα παλαιά οχήματά μας. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς αυτοκινήτου, μόλις το 1% των κυκλοφορούντων Ι.Χ. αποσύρεται ετησίως στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη αποσύρεται το 6%.

Στη χώρα μας η μέση ηλικία ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου υπολογίζεται στα 11,5 έτη, όταν στην Ευρώπη φτάνει μόλις τα 6,5.