ΕΛΛΑΔΑ

"Όχι" στη δημοσίευση των στοιχείων των φοροφυγάδων στο internet

"Όχι" στη δημοσίευση των στοιχείων των φοροφυγάδων στο internet
Με το σκεπτικό ότι «η Ελλάδα δεν είναι ούτε Νορβηγία, ούτε Φιλανδία, όπου εφαρμόζεται η δημοσιοποίηση...

Με το σκεπτικό ότι «η Ελλάδα δεν είναι ούτε Νορβηγία, ούτε Φιλανδία, όπου εφαρμόζεται η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων στο διαδίκτυο, καθώς στις Σκανδιναβικές χώρες επικρατούν άλλες αντιλήψεις και διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες», η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των φοροφυγάδων στο διαδίκτυο, τις εφορίες, τους δήμους και τον Τύπο.

«Το μέτρο της δημοσιοποίησης φορολογικών καταλόγων είναι αλυσιτελές για την αποκάλυψη και τον περιορισμό των μη δηλούμενων εισοδημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την διενέργεια ελέγχων από τις φορολογικές αρχές και με την διασταύρωση στοιχείων» ξεκαθαρίζει η Αρχή.

Στην πολυσέλιδη γνωμοδότηση της Αρχής (υπ’ αριθ. 1/2011) τονίζεται ακόμη ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων (όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, φορολογητέο εισόδημα και φόρος που αναλογεί) ελλοχεύει ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι να γίνουν στόχος εγκληματικών ενεργειών, όπως εκβιασμοί, κλοπές, ληστείες και απαγωγές, κάτι που άλλωστε συνέβη και στη Νορβηγία.

Μάλιστα, κατά την Αρχή «ο κατά σύστημα ανειλικρινής φορολογούμενος, που δεν υπολογίζει τις ποινικές ή τις διοικητικές κυρώσεις, δεν αναμένεται να συμμορφωθεί με την ετήσια δημοσιοποίηση των φορολογικών καταλόγων, υπό το βάρος μίας ενδεχόμενης ηθικής αποδοκιμασίας από τους συμπολίτες του» ενώ κάνει λόγο για ένα μέτρο «ενστάλαξης του φόβου και ψυχολογικού καταναγκασμού του φορολογουμένου».

Ωστόσο, ένα μέλος της Αρχής που μειοψήφισε είχε την άποψη ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων, με την ανάρτηση στο διαδίκτυο στοιχείων τους είναι αναγκαία προς αντιμετώπιση της εκτεταμένης και από ετών υφισταμένης φοροδιαφυγής. «Προς τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η οποία απειλείται με χρεοκοπία, οπότε, όπως είναι ευνόητο, διακινδυνεύονται μείζονα αγαθά, που είναι υπέρτερα των προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων. Είναι δε, κατά την άποψη αυτή, η επεξεργασία αυτή και πρόσφορο μέσο
προς περιστολή της φοροδιαφυγής, διότι θα εμπεδωθεί εκ των πραγμάτων η ειλικρίνεια των φορολογουμένων προ του κινδύνου αποκαλύψεως της τυχόν σκοπούμενης φοροδιαφυγής».